Nyní ale nečekaně oznámila, že je nejprve třeba dokončit geofyzikální výzkumy na všech devíti původně vytipovaných lokalitách.

„Všechny dosavadní analýzy, na jejichž základě mělo být radou učiněno rozhodnutí pro zúžení výběru lokalit hlubinného úložiště, zatím vycházejí pouze z archivních dat, povrchových údajů a dalších prací. Zatím nemáme geofyzikální data, ta by měl SÚRAO mít k dispozici až na konci prvního čtvrtletí příštího roku. A proto jsme se jednomyslně shodli na tom, že musí být do konečné dokumentace zapracovány jejich výsledky, musí být jasný harmonogram prací a chceme také do celého procesu odpovídajícím způsobem zapojit dotčené obce,“ oznámil předseda rady SÚRAO a náměstek ministryně průmyslu a obchodu René Neděla.

Ilustrační foto
V Jemnici bude radničním úředníkům šéfovat žena


V kraji Vysočina se nachází čtyři lokality z celkových devíti, které jsou zvažované pro výstavbu hlubinného úložiště. Je to lokalita Hrádek v blízkosti krajského města, Horka u Budišova na Třebíčsku, lokalita Na Skalním poblíž Jaroměřic nad Rokytnou a Kraví hora na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje.