Její podoba se váže k třebíčské pověsti, kdy svatý Prokop zkrotil ďábla a pak ho odhodil až na Pekelný kopec. Kromě souvislostí s bazilikou svatého Prokopa v sobě má rozhledna zakomponovaný i prvek z židovské kultury, půdorys kombinovaný ze dvou čtverců totiž připomíná Davidovu hvězdu. Autorem stavby je brněnský architekt Pavel Jura, jenž Deníku odpověděl na několik otázek.

Jste spokojený s výslednou podobou rozhledny na Pekelném kopci?

Určitě, bez pochyby. Architektův záměr je stavbu postavit vždy tak, jak byla navržená, což se málokdy stává. A tady se to povedlo, myslím, dobře.

Z kolika návrhů podoba rozhledny vzešla? Stojí na Pekelném kopci to, co jste od začátku chtěl?

To, jak nakonec rozhledna doopravdy vypadá, byl v zásadě první vážný návrh. Sice mu předcházelo několik fází projektu, který se nakonec neuskutečnil, a pro který bylo potřeba zpracovat určitou dokumentaci. Ta se ale dělala jenom pro úřední účely, nebyl to návrh jako takový. Nynější podoba tak byl první a z našeho podobu vlastně jediný tah na branku.

Vyskytla se v celém procesu plánování i stavby nějaká výrazná komplikace?

Ani ne tak jedna výrazná, jako řada menších, ale to platí u každé stavby. Lidé si málo uvědomují, že stavba rozhledny a architektura obecně není montování aut, kde člověk může vyrobit prototyp a vyzkoušet si, jak funguje. U stavby máte jenom jednu možnost a je to, jak se říká, now or never, teď nebo nikdy. Zvlášť u takhle komplikované stavby, byť jsme se ji snažili vyprojektovat co nejlépe, se nějaké komplikace objeví vždycky a člověk musí trochu improvizovat.

Co byly ty drobnosti zrovna u rozhledny nad Třebíčí?

Měnily se drobné detaily, zejména ve spojitosti s dřevěnou konstrukcí, kdy člověk s přírodním materiálem musí umět zacházet. Takové umění se dá naučit jenom zkušenostmi. Je to řemeslo a pokud člověk rozhleden nepostaví 10 nebo 20, pořád ho bude něco překvapovat.

Kolik rozhleden máte zatím na kontě vy?

Zrealizované jsou dvě, ta na Pekelném kopci a Akátová věž na Výhonu u Židlochovic.

Jaká byla vaše spolupráce s investorem, tedy městem Třebíč?

Velmi dobrá. Každá stavba je výsledkem součinnosti mnoha osob. Bez dobrého investora nepostavíte dobrou stavbu, bez něj se architekt může rozkrájet a kvalitního výsledku prostě nedosáhne. Platí to samozřejmě i obráceně, bez dobrého architekta je sebelepší investor nahraný. Je to týmová práce.