“Už nyní se vytipovávají příslušníci základny, kterým bude nabídnuto přeškolení na nový typ vrtulníku,“ říká velitel letiště Rudolf Straka.

Česká vláda v závěru roku podepsala s americkou vládou dohodu o nákupu 12 vojenských vrtulníků. Kontrakt v hodnotě 14,6 miliardy korun bez daně se dotkne především chodu vaší vojenské základny. Budou všechny zakoupené stroje od termínu dodání v roce 2023 soustředěné u vás?

Ano, všech 12 nových vrtulníku se plánuje dislokovat na letišti Náměšť.

Co se bude v rámci tohoto již schváleného nákupu u vás na letišti v roce 2020 dít?

V této chvíli ještě nejsme seznámeni s detaily již podepsané smlouvy, které se týkají podrobností k výcviku personálu. V každém případě už se vytipovávají příslušníci základny, kterým bude přeškolení na nový typ nabídnuto. V případě létajícího personálu máme v úmyslu, že se vybraní piloti začnou už v roce 2020 cvičit na vrtulníku Enstrom 480B-G u Centra leteckého výcviku (CLV) v Pardubicích. K tomuto výcviku přistupujeme z důvodu jednodušší transformace při samotném přeškolení na nové vrtulníky.

Nové vrtulníky pro AČR

Česká republika nakoupí od USA 12 vrtulníků firmy Bell za 14,6 miliardy korun.

Americké stroje nahradí ruské bitevní vrtulníky Mi-24/35, do Česka mají dorazit v roce 2023.

Půjde o osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bojové vrtulníky AH-1Z Viper.

Součástí nákupu je výcvik pilotů a personálu, údržba, vybavení zbraňovými systémy či munice.

Současný stav na náměšťském letišti:

V současnosti je tam dislokovaných 15 vrtulníků typu Mi-171Š a 17 vrtulníků typu Mi-24/35.

Na letišti pracuje víc jak 1000 lidí.

Zdroj: AČR

Kde a kolik pilotů se zúčastní?

Místo výcviku ještě neznáme. Předpokládáme, že bude prvotní výcvik probíhat v USA. Přesné počty jakéhokoliv personálu nemohu uvádět.

Jak náročné bude přeškolení?

Každý začátek je těžký, ale náročnost přeškolení nevidím jako zásadní problém. Máme kvalifikovaný personál, který to určitě zvládne. Principy použití vrtulníkového letectva se nemění. S novým typem přijde například nová koncepce přístrojového vybavení nebo jiná výzbroj, na které si posádky musí zvyknout. Navíc, jak jsem již zmínil, chceme personál připravit na západní techniku v CLV Pardubice.

Jak dlouho bude přeškolení trvat?

Přesnou délku výcviku v současnosti neznáme. Odhadujeme, že se bude jednat řádově o týdny až pár měsíců. Do celkové doby je nutné započítat i čas, po který se bude letecký personál zdokonalovat a udržovat v Česku.

A půjde i o zácvik techniků, že?

Samozřejmě ano. Dodávku jakékoliv nové letecké techniky předchází standardní proces, kdy je vybraný personál přeškolen a vycvičen pro použití a údržbu tak, aby mohla být letecká technika v co nejkratším termínu zavedena k plnění úkolů základny.

Vy sám jste na některém ze dvou typů vrtulníků, které se budou kupovat, už létal? Pokud ano, jaké máte zkušenosti?

Ne, nenaskytla se mi příležitost. V minulosti jsem se pouze svezl jako cestující na starém typu vrtulníku UH-1, který nebyl tak konstrukčně a přístrojově modernizován, jako UH-1Y Venom, který Armáda České republiky (AČR) pořizuje.

Můžete laikovi popsat z pohledu pilota rozdíl mezi sovětským a americkým vrtulníkem v obou kategoriích – bitevní a víceúčelový stroj?

Zde bych se nerad pouštěl do podrobného nerelevantního srovnávání. Záleží, co na konkrétním vrtulníku srovnáváte. Stejně jako například u automobilů má každý výrobce své přednosti a know-how, které u jiných můžeme postrádat. Pro zajímavost, jeden z konstrukčních rozdílů je v otáčení rotorového disku, které mají západní vrtulníky opačné oproti ruským. V praxi to znamená, že náš pilot bude muset při řízení reagovat nožními pedály opačným směrem, než byl doposud zvyklý. Ale to je zanedbatelný rozdíl pro vycvičeného pilota. Když už jsem u rotorového disku, tak nové vrtulníky budou disponovat kompozitními listy nosného rotoru, což umožňuje jejich jednodušší uchycení a zvyšuje manévrovatelnost vrtulníku. Rozhodně velkým rozdílem pro naše piloty bude přechod z analogových přístrojů na digitální kokpit, který jim nabídne širší škálu dostupných údajů pro kontrolu vrtulníku, kvalitnější a přesnější plánování a provedení letu a možnost propojení a sdílení dat s jinými vzdušnými a pozemními prostředky.

A ten rozdíl v podstatě pojmů víceúčelový a bitevní?

Zjednodušeně lze vysvětlit, že víceúčelové vrtulníky s přepravní kapacitou a možností výzbroje je možné podle potřeby použít například na úkoly přepravní, výsadkové, zdravotní či průzkumné, zbraňové systémy jsou koncipovány především pro vlastní ochranu. Oproti tomu bitevní vrtulníky mají čistě podporující úlohu pro pozemní jednotky anebo doprovázené vrtulníky. Díky tomu, že jsou konstruovány pro nesení většího palebného průměru, jsou schopny větší palebné účinnosti použitím různých palubních zbraní a systémů při jednom letu. Konstrukčně se u bitevních vrtulníků upřednostňuje tandemové umístění posádky pro zmenšení siluety vrtulníku a zlepšení manévrovacích schopností.

Nové víceúčelové vrtulníky půjde využít i pro spolupráci s civilním obyvatelstvem, že?

Základním úkolem ozbrojených sil je připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení. Nicméně v našem případě vrtulníky s vycvičeným personálem mohou být dočasně nebo na dobu nezbytně nutnou použity i k plnění záchranných prací, k likvidaci následků pohromy, při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, nebo k plnění úkolů Policie ČR. Jakékoliv použití sil a prostředků armády v civilnímu sektoru určuje vláda svým nařízením, pokud jiné složky nebo samosprávy nemohou zajistit některé činnosti či likvidaci následků vlastními silami.

Ruské bitevní vrtulníky Mi-24/35 skončí v Náměšti do roku 2025 až 2026, je to tak? Co s nimi bude potom?

I když to není otázka pro mne, mohu konstatovat, že již v Bílé knize o obraně z roku 2011 se navrhuje vrtulníky Mi-24/35 vyřadit z výzbroje AČR a odprodat. Takže to nebude pro nikoho překvapení, že k odprodeji může dojít i vzhledem k tomu, že tyto stroje ještě nebudou u konce své životnosti.

A transportní vrtulníky Mi-171Š skončí do roku 2035, je to tak?

Vrtulníky Mi-171Š můžou skončit kolem zmiňovaného roku. Je předčasné toto období zmiňovat s jistotou. Je běžné, že se některé typy letadel v jiných armádách používají i výrazně více než 30 let.

Budete v příštím roce nabírat nové vojáky či civilní zaměstnance?

V současnosti nemáme všechny pozice obsazeny a v následujících letech se budou postupně vytvářet i další pozice vojáků z povolání. Některé se obsazují především absolventy vojenských škol nebo přeloženými příslušníky z jiných útvarů AČR. Nábory z civilu na neosazená místa probíhají cestou rekrutačních středisek, kde zájemci dostanou podrobnější informace. Základní funkce se snažíme obsazovat tak, jak se tyto pozice uvolňují buď kariérovými posuny nebo fluktuací personálu. Máme zájem i o kvalifikované uchazeče se strojním nebo elektro vzděláním na pozice leteckých techniků a specialistů. Pozice občanských zaměstnanců se nenavyšují a pro případné uvolněné pozice hledáme vhodné kandidáty s kvalifikačními předpoklady, až tato situace nastane.

A bude se na letišti něco stavět či rekonstruovat?

Na podzim 2019 byla zahájena výstavba skladu materiálu majetkových uskupení, tzv. multisklad. Dále bude v roce 2020 probíhat oprava pojížděcích drah a zdrsnění vzletové a přistávací dráhy. V přípravě je výstavba haly oprav a dílen. V dlouhodobém výhledu po roce 2025 se bude například rekonstruovat vzletová a přistávací dráha.

Jaká cvičení v jakých termínech se uskuteční s přímým zapojením vašeho letiště?

Z hlavních aktivit pro rok 2020 plánujeme tradiční cvičení Ample Strike, a to na září.

Uskuteční se letos veřejností tak oblíbený Den otevřených dveří?

Ano. Bude 13.června.