Auto poskakuje po záplatách v asfaltu. Vozovka je navíc poměrně úzká. „Je to fakt děs běs. A tohle má být hlavní silnice mezi dvěma největšími městy na Vysočině,“ povzdechla si Jitka Dvořáková.

Jaderná elektrárna Dukovany.
Kraj Vysočina by měl mít do šesti let obchvaty potřebné pro dostavbu Dukovan

Ta bydlí v Třebíči a do Jihlavy jezdí často kvůli práci. Se silnicí má tedy bohaté zkušenosti. „Špatný je vlastně jen ten úsek z Krahulova na Okříšky, všude jinde už je to poměrně dobré. Ale právě ta část před Okříškami to dokonale hatí. Jezdit po takovém povrchu, to je o nervy,“ doplnila mladá Třebíčanka.

Hlavní tah druhé třídy z Třebíče na Jihlavu rozhodně nedělá čest svému jménu. Přesněji řečeno, zmíněný úsek mezi Krahulovem a Okříškami. Nejde jen o to, že silnice je tam úzká a klikatá. Problém je hlavně její stav. Patří Kraji Vysočina, který se ji snaží udržovat, ale zároveň se ocitl v situaci, kdy její údržba nebude mít příliš smysl. Střetává se tak hned několik zájmů, jejichž řešení je poměrně obtížné.

Stav silnice, jejíž nejhorší úsek leží v katastru Petrovic, dlouhodobě sledují krajští úředníci. Zároveň však připravují i obchvat Okříšek, který má vést nedaleko. „Od roku 2018 probíhala jednání o uspořádání silniční sítě po výstavbě obchvatu Okříšek, po které si tuto silnici měly převzít Petrovice a Okříšky. Zastupitelstvo obce Petrovice nám ale doručilo nesouhlasné stanovisko k převzetí komunikace,“ sdělila mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Do diskuse o obchvatu Okříšek navíc zasahují i zájmy Nové Vsi, která leží severně od Petrovic. Na katastru Nové Vsi je několik velkých průmyslových podniků. Z nich by k obchvatu jezdily kamiony. „Na podnět obce Petrovice bylo zpracováno několik variant napojení Nové Vsi, které by na finálním uspořádání silniční sítě také mělo rozhodující vliv. Nebylo tedy jasné, jakou kategorii by silnice mezi Krahulovem a Okříškami měla mít a s jakou intenzitou vozidel zde do budoucna počítat,“ doplnila mluvčí Svatošová.

„Proto tato silnice byla po celou dobu udržována standardně pouze běžnou údržbou. O aktuálním stavu tohoto úseku na Jihlavu ale víme, a proto plánujeme souvislou opravu na rok 2025. Jakým způsobem, to je nyní v jednání,“ informovala dále mluvčí krajského úřadu.

Na rozkopaných ulicích v Okříškách vzniknou nové přechody.
Okříškám by pomohl obchvat, s návrhy na zklidnění dopravy přicházejí i místní

Převod tohoto hlavního tahu na jednotlivé obce by znamenal, že ze silnice druhé třídy by se stala místní komunikace. A o její údržbu by se musely starat obce, nikoli kraj jako dosud. Petrovice by tak rázem dostaly na starost půldruhého kilometru vozovky. Petrovičtí argumentují tím, že obchvat Okříšek pro ně není důvodem k převzetí. „Obchvat není pro občany Petrovic souběžnou silnicí. Napojení na něj bude od Petrovic vzdálené asi tři kilometry. Navíc se k němu bude možné z naší strany napojit pouze po dříve účelové silnici, která se v zimě neudržuje,“ vysvětlil petrovický starosta Petr Padrnos.

Věc se samozřejmě týká i samotných Okříšek. Ty však mají ve správě jen krátký úsek rozbité silnice. Katastr Petrovic totiž začíná hned u benzinové pumpy v Okříškách – co leží dále na Třebíč, to už patří pod Petrovice. „Je fakt, že ta silnice je hrozná. My jsme s přesunem našeho úseku z kraje na obec souhlasili, ale Petrovice ne. Návrh kraje nicméně chápu. Z pohledu krajských úředníků budou po vzniku našeho obchvatu dvě silnice stejné třídy vedle sebe. A ta stávající pozbude na významu,“ zamyslel se okříšský starosta Zdeněk Ryšavý.