Rozbíjení ledů na řekách v době jarního tání se správci toků v každém případě raději vyhnou a považují je za krajní postup. „Rozbíjení se poměrně bráníme. Zatímco na jednom místě totiž ulevíme, na jiném můžeme způsobit vylití vody ze břehů. Odlomené kry totiž můžou dole po proudu vytvořit bariéru,“ poukázala na konkrétní rizika mluvčí Povodí Moravy Veronika Slámová.

Správa Povodí Moravy zatím ani žádnou těžkou techniku nenasadila. Pracovníci vodohospodářské společnosti ny-ní situaci v terénu pouze monitorují. Povodí eviduje vytipovaná místa, kde dochází pravidelně k vytváření ledových bariér.

Vedle nich ale terénní pracovníci vyhodnocují, zda ledové kolapsy nehrozí i na dalších místech. Lokální problémy mohou totiž nastat i na drobných tocích. „Nejčastěji se jedná o místa, kde je na toku nějaká překážka, například pevný jez, mostek s pilíři. Tady může docházet k hromadění ledů,“ upřesnila mluvčí Povodí Moravy.

Rada pro bruslaře: Nevyrážejte na řeky

Nahromaděné ledové kry mohou znamenat také jiné problémy, než jakými je vzedmutí hladiny a vylití vody z břehů. „Mohou poškodit technická zařízení na vodních dílech, i proto se rozbíjení ledu raději vyhýbáme. V takových případech je mnohem lepší použít speciální rozmrazovací zařízení,“ poznamenala Slámová.

Jarní tání s sebou nese i další rizika. Zamrzlé řeky a přehrady lákaly v minulých dnech vyznavače bruslení, s nastupujícím oteplováním bu-de taková zábava stále riskantnější. „Před bruslením na řekách varujeme i v době tuhých mrazů, s jakými jsme se například setkali v minulých týdnech,“ připomněla mluvčí.

Když pak mrazy poleví, riziko rychle stoupá. Proud tekoucí vody odspodu led narušuje, eroze ledové vrstvy navíc není rovnoměrná jako třeba na rybníce. Kromě toho se pod hladinou zcela nečekaně vytvářejí vzduchové kapsy, nad nimiž se rovněž pevnost ledu rychle zhoršuje. „Nejrychleji led odtává v blízkosti jezů, které ani v největších mrazech nezamrzly,“ zdůraznila ve výčtu rizikových faktorů Slámová.

Rychleji taje ledová vrstva také v blízkosti ústí čističek odpadních vod či kanalizací, neboť voda z nich bývá výrazně teplejší.