„Je to složitější, nerad bych se pouštěl do nějakých příkrých soudů. Ale připadá mi, že od svého nástupu do funkce, před asi sedmi lety, marně hledám nějaké stopy působení Svazu měst a obcí ČR, konkrétní činy,“ přiblížil hlavní důvod odchodu starosta Josef Herbrych. „V uplynulých letech se stávalo alespoň jednou za rok, že svaz inicioval nějaké setkání na regionální úrovni. Za poslední roky nic,“ doplnil.


V jednotě je síla


K červnu letošního roku bylo členem svazu 2 465 obcí, městysů a měst, což je 39 procent z jejich celkového počtu v Česku. „Záleží jen a jen na obci samotné, zda bude členem svazu, či nikoli. Je to její svobodné rozhodnutí,“ sdělila Lenka Zgrajová z oddělení vnějších vztahů.
Většina obcí asi nečeká od zapojení do svazu pro sebe konkrétní profit, ale shoduje se na nutnosti společného postupu při jednáních s ministerstvy a parlamentem.


„Princip solidarity a spojení obcí nám nepřinese asi nikdy peníze v pravém slova smyslu, ale svaz jedná za nás. Není to hmatatelné, ale je potřeba nestát stranou, dát se dohromady a prosazovat společné. Když zůstaneme roztříštění, tak ničeho nedosáhneme,“ sdělil svůj názor Josef Kula, starosta Okříšek.
„Hlavním úkolem svazu je přispívat k vytváření příznivých podmínek pro fungování místní samosprávy, a to jak v oblasti legislativně–právní, tak finanční,“ sdělil předseda Oldřich Vlasák. Je třeba neustále sledovat veškeré zákony a zájmy obcí obhajovat v celém procesu.


V roce 2008 se svaz vyjadřoval celkem ke 200 právním předpisům. Výroční zpráva uvádí: „V podstatě celý rok se vedly diskuse na téma, zda malé obce doplácejí na velké, či naopak. K dalším velkým tématům patřily odpady. Mnoho jednání bylo vedeno také ve věci herního zákona, možnosti měření rychlosti městskou policií nebo o financování školství. Koncem roku svaz vystoupil proti záměru České pošty rušit své pobočky na malých obcích a vzápětí se bránil rušení stavebních úřadů v obcích I. a II. typu.“