V sobotu 3. listopadu tak mohla začít společná výsadba podél polní cesty nad kapličkou sv. Floriána. Při výsadbě se počítalo s mixem sazenic, od dubu letního, přes dříny a hlohy, jeřáby a habry.

„Vybrali jsme lokality, kde byly původní stromové aleje vykáceny, nebo zanikly. Jako první si místní občané vysadili své stromy kolem polní cesty nad kopcem zvaným „profesorák“, další stromy zasadí naši myslivci v druhé etapě. Výsadba pomůže zmírnit větrnou erozi půdy v okolí Rokytnice a obecně prospěje životnímu prostředí,“ vysvětlil starosta Antonín Novák.

Sázení se zúčastnily rodiny s dětmi, svůj strom si zasadila ředitelka místní školy Eliška Pulkrabová i místní farář Jan Krbec. Pro všechny bylo v závěru připraveno občerstvení v podobě pěkně propečeného špekáčku, zahřál teplý čaj, grog nebo káva.

Na pořízení stromků a keřů přispěla Nadace ČEZ v rámci grantového programu Stromy částkou 85 tisíc korun. „Zapojení obyvatel měst a obcí do výsadby stromů v různých lokalitách velmi oceňuji. Zvláště pro děti to má velký význam, když se samy mohou zapojit do práce a poté vidí svůj strom vyrůstat,“ doplnila ředitelka nadace Michaela Ziková.