Nejhůře je na tom zřejmě povodí Rokytné. Čističky odpadních vod v Moravských Budějovicích a Jaroměřicích už sice situaci výrazně zlepšily – v posledních letech se tolik neprojevuje negativní vliv splašků z kanalizace. Ovšem jatky v Příštpu dělají své, nepravidelně totiž říčku výrazně znečišťují.

Vladislavská klihárna TANEX je producentem znečištěné odpadní vody do řeky Jihlavy. „Stavějí čističku, situace by se poté měla rapidně zlepšit,“ upozornil Pavel Vosátka z třebíčského odboru životního prostředí. Místním obyvatelům ale mnohem víc vadí intenzivní zápach. Řeka Jihlava byla v nedávné minulosti znečišťována zejména třebíčskou kanalizací a papírenským průmyslem v Přibyslavicích – firmou Huhtamaki. Nyní je však situace lepší.

Čím dál pozitivnější hodnocení má i říčka Želetavka. Jemnice má totiž novou čističku a v Želetavě se lepší situace jak v mlékárně, tak co se týče komunální odpadové vody. Ministerstvo životního prostředí zavedlo integrovaný registr znečišťovatelů – www.irz.cz, kam jsou podniky povinny posílat údaje, pokud překročí stanovené limity.

Odborníci na životní prostředí ale v kontextu všech výše uvedených skutečností upozorňují na jednu věc: vždy záleží na koncentraci. Malé vesnici způsobí katastrofu, pokud majitelé domků zatopí PET lahvemi či spálí odpad ze zahrady.