Mojmír Fučík
*18. července 1913
+29. října 2011

V roce 1932 maturoval, a pak studoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. Původně se chtěl věnovat neurologii, ale nemohl sehnat místo. Působil jako pomocná síla v Léčebně zhoubných nádorů na Žlutém kopci.

V roce 1938 promoval a nastoupil jako sekundář na interní oddělení nemocnice v Pelhřimově.

Studenti Střední školy řemesel a služeb poskládali elektromobil za tři týdny.
Elektromobil sestavili bez návodu za tři týdny. Jako s legem, říkají studenti

Roku 1946 přešel na IV. interní kliniku pod vedením prof. B. Prusíka. Zasloužil se o rozvoj hepatogastroenteorlogie na IV. interní klinice a od roku 1947 prováděl spolu s MUDr. Tionem jaterní punkce. Uskutečnil několik tisíc gastroskopií a vychoval řadu gastroenterologů.

Specializoval se na gastroenterologii a interní medicín. Publikoval přes sto vědec­kých studií a přednesl více než sto šedesát přednášek. Ve volném čase se zabýval komorní hudbou.

Zdroj: Wikimedia Commons, Center of Čáslavice, Třebíč District.jpg, Jiří Sedláček - Frettie – Vlastní dílo, licence: CC BY-SA 3.0