Odbor správních činností úspěšně zprovoznil elektronický objednávkový systém, který umožňuje objednání pomocí internetu na konkrétní datum a čas.

„Jednoznačně se zlepšil a zrychlil proces odbavování klientů. Tento systém nám také umožňuje sledovat aktuální situaci o počtu žadatelů čekajících ve frontách,“ zhodnotil vedoucí odboru Karel Prokeš.

Elektronický systém je přímo napojen na vyvolávací zařízení, které je v provozu v úřední dny a vydává klientům pořadové lístky.

Návštěvníci úřadu, objednaní prostřednictvím internetu, si u hlavního vstupu do budovy na Masarykově náměstí odeberou pořadový lístek po zadání identifikačního kódu. Poté si počkají na vyvolání.

„Velice důležité je dodržení lhůty pro zadání identifikačního kódu, a to nejdříve pět minut před termínem a nejpozději deset minut po termínu, na který jsou klienti pozváni,“ dodal Prokeš. S elektronickým objednávkovým systémem je možné se seznámit na webových stránkách Třebíče www.trebic.cz.