Získat chtějí dva a půl milionu korun, z městského rozpočtu zamýšlí přidat necelých sedm set tisíc korun. Dřevěné převlékárny z třicátých let chce radnice zabezpečit jako významnou památku, s jejich využíváním nepočítá.

„Stavbu chceme uchovat jako zajímavou památku architektonickou a technickou, nikoli jako provozní převlékárny. Dnešní nároky na převlékací kabiny na koupalištích jsou někde jinde, než byly v době, kdy tyto šatny vznikaly," řekl starosta Pavel Janata.

Říční lázně na Polance projektoval významný brněnský architekt Bohuslav Fuchs a stavěly se létech 1933 - 1934. Fuchs je autorem i městské spořitelny na Karlově náměstí v Třebíči.