Přibudou lesní porosty v západní části území a na protějším břehu řeky Jihlavy.

Navrhovatelem rozšíření je právě ministerstvo životního prostředí, nová vyhláška je nyní v připomínkovém řízení. „Z dotčených vlastníků parcel se neozval nikdo, největšími jsou městys Mohelno a Lesy České republiky,“ zmínil Petr Stloukal, vedoucí oddělení maloplošných chráněných území při MŽP.

Podle něj je proces schválení nového nejpřísněji chráněného území v běhu a nejoptimističtější varianta říká, že by vyhláška mohla platit v polovině tohoto roku. „V podstatě bude území větší převážně o lesy, jsou to bory na hadcích, které mají svá určitá specifika. Nepočítá se s plošným odlesněním, spíše se bude udržovat rozvolněný charakter lesa, aby se do něj dostalo světlo,“ objasnil Stloukal. Borové porosty na hadcovém podloží mají, stejně jako hadcová step samotná, své zvláštní druhy rostlin a živočichů. „Pro návštěvníky se nezmění nic, technicky není možné zřídit v novém území naučnou stezku. Nové území ovšem bude samozřejmě náležitě označeno,“ doplnil Stloukal.

Mohelenská hadcová step je naprostý unikát a jako taková je nejpřísněji chráněná už od roku 1933, Národní přírodní rezervací je od roku 1992. Patří mezi nejcennější území nejen u nás, ale i v Evropě. Hadcové podloží se přehřívá, vzniká tu extrémně teplé a suché mikroklima. Teplota skal bývá asi o 20 stupňů vyšší, než je teplota okolní. Rostou tu ojedinělé druhy rostlin a žijí zde vzácní živočichové.