Jeho název zní Ten dělá to a ten zas tohle a je zaměřen na starší děti školního věku a středoškoláky ve věku 14 až 18 let. „Rádi bychom jim představili mladé lidi různých profesí i zájmů, od sportu, kultury, cestování až po geologii nebo letectví,“ řekla Eva Bazalová z knihovny.

Půjde o zajímavé lidi, kteří se narodili nebo žijí v třebíčském regionu a věnují se něčemu, co přispělo k jejich seberealizaci, naplnilo jejich volný čas a ovlivnilo výběr jejich povolání nebo další život.

Celý cyklus by měl mít také motivační charakter. „Proto jsou jeho cílovou skupinou dospívající, kteří se nacházejí v období formování vlastní identity,“ dodala Bazalová a pokračovala: „Cílem projektu bude přesvědčit teenagery, že pokud si půjdou za svým, mohou uspět.“

Důležitý je přitom fakt, že besedující budou mladí lidé ze stejného regionu. Vyrůstali tedy ve stejných podmínkách, jako místní středoškoláci, pro které je program určen.

„Naší snahou bude představit mladé lidi, kteří si zajímavou aktivitu právě v jejich věku našli a ta jim přinesla možnost seberealizace a mnohdy i uznání okolí,“ vysvětlila Eva Bazalová.

Hned tím prvním bude zahraniční reportér České televize Bohumil Vostal. Ten bude v pátek 30. září se studenty debatovat právě o své práci. Povypráví o srpnových nepokojích v Británii, největších za posledních třicet let, o pozadí přípravy reportážní do Událostí i dalších pořadů zpravodajské stanice ČT 24. Součástí besedy bude promítání reportáží ČT a debata nad jejich obsahem, zpracováním a vyzněním.

I další hosté přinesou zajímavá témata. Jednou z nich bude například cestovatelka Eva Palátová, která podnikla cestu kolem světa a následně vydala cestopis s názvem Ata Mua kolem světa za 800 dní, který získal několik ocenění.

Koníčkem dalšího hosta Ivo Macka byla a je mineralogie. Jako student geologie se loni zúčastnil studijní expedice do Indonésie. Nyní pracuje v Národním muzeu.

Kromě celé řady osobností, ale umožní knihovna také prezentovat aktivity dalším mladým lidem. V rámci takzvaných „odpoledních pátků pro talenty“ budou moci představit veřejnosti, rodičům, spolužákům a dalším návštěvníkům knihovny své zájmy a úspěchy.