Povodí Moravy proto vydalo doporučení adresované obcím s rozšířenou působností, aby na základě posouzení situace sucha na svém území provedla příslušná opatření. Podobné doporučení vydalo Povodí Moravy loni až v půlce července. „Vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci jsme doporučili vodoprávním úřadům zvážit možnost omezit či zakázat obecné nakládání s vodami, popřípadě upravit povolené nakládání s vodami, provádět častější kontrolu dodržování manipulačních řádů rybníků a odběrů povrchových vod. O situaci jsem dnes informoval hejtmany a vodoprávní úřady,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Stavy sucha hlásí aktuálně 18 profilů - například Moravská Dyje, Jihlava, Želetavka, Litava a Třebůvka. Nejvíce postižená jsou povodí řeky Dyje a Bečvy. Výrazně podprůměrné průtoky jsou nyní na většině vodních toků na území ve správě Povodí Moravy. „Vodnosti neovlivněných toků se pohybují v povodí Dyje v rozmezí 10 až 40 procent měsíčního normálu a v povodí Moravy v rozmezí 8 až 35 procent měsíčního normálu. Situace na drobných vodních tocích či potocích je ještě nepříznivější, těmito toky protékají extrémně nízké průtoky nebo se voda vyskytuje pouze v tůních nebo nerovnostech ve dně,“ sdělila mluvčí státního podniku Jana Kučerová.