Dohodli se na tom vlastník komunikace, kraj Vysočina, a Městský úřad Velké Meziříčí jakožto příslušný silniční správní úřad pro zmiňovanou silnici druhé třídy. „Na kraji jsme se domluvili, že uzavírka bude o dva měsíce kratší. To už nějak vydržíme,“ řekl velkomeziříčský starosta František Bradáč. Podle plánu totiž realizátor záměru počítal s omezeními až do 31. října.

Zástupci města původně po majiteli silnice chtěli, aby na exitu Velké Meziříčí – západ povolil z bezpečnostního hlediska otevření nájezdové rampy. Podle starosty totiž docházelo k tomu, že se řidiči nákladních automobilů ve spleti ukazatelů navádějících je na objízdné trasy nevyznali a stejně v té lokalitě skončili. Navíc je do uzavírky mnohdy navedla navigace.

„Kraji se to ale nezamlouvalo,“ řekl Bradáč. Na komunikaci druhé třídy probíhá od 24. května oprava tří mostů, konkrétně u křižovatky se silnicí III/0015 – Lavičky, dále na mostu přes sjezd – nájezd dálnice D1 Velké Meziříčí - západ a také na objektu u firmy Auto Opel Dobrovolný.

„V příštím roce by měla následovat další část oprav silnic II/602, a to v úseku od Velkého Meziříčí až k hranicím s Jihomoravským krajem,“ uvedl Marek Švaříček, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství velkomeziříčského úřadu.