Městský kamerový dohledový systém v Třebíči funguje už od roku 1999. Podobně je to i v jiných městech, přičemž za ty roky se technologicky zcela změnil.

Jak vidíte jeho budoucnost?

Už to, že je tento systém propojený s Policií České republiky, je velmi důležité třeba pro předávání informací.

Jeho role je nezastupitelná, a proto pro něj chceme využívat veškeré moderní technologie, které jsou dostupné. Chtěli bychom se třeba zaměřit na rozpoznávání třeba registračních značek při výjezdech nebo příjezdech do Třebíče. A v souladu s platnou legislativou i rozpoznávání nějakých významných bodů.

CO SE DÁL DOČTETE?
- Jak konkrétně nová technologie funguje? 
- Za jak dlouho bude systém fungovat?
- Kamery, které rozpoznávají obličeje? 

Například zloděj něco ukradne a odjede vlakem. Zjistí se, že měl na sobě červenou bundu, a systém proto pro daný čas, kdy se pachatel pohyboval na nádraží, zaznamená všechny muže v červené bundě, kteří tam prošli pod kamerou. Něco takového je dobré hlavně pro Policii ČR při řešení trestných činů. Ale dá se to využít i pro přestupky.

Kamery v ulicích
Kamery na Vysočině: v Třebíči je za poslední rok využili pětsetkrát

Je to na vize třeba na deset let? Nebo třeba jen na pět?

Já doufám, že to bude dříve. Odhaduji to na horizont dvou či tří let. V té době by už měly tyto technologie splňovat platnou legislativu. Zde je třeba říct, že počítač zde vlastně už pracuje sám. Lidé jen obsluhují systém. Už to nespočívá ve fyzickém dohledu operátora, který sám pohybuje s kamerovým bodem.

Jak vidíte třeba možnosti rozpoznávání obličejů?

I tohle ty nové technologie to umějí. Ale je otázka, nakolik to bude vůbec možné využívat i z hlediska legislativy.