„Jako ředitel Nemocnice Třebíč jsem předal vedení kraje Vysočina, který je zřizovatelem třebíčské nemocnice, svou žádost o uvolnění z funkce k 14. červenci 2009. Rozhodl jsem se tak po úspěšném absolvování akreditačního šetření Spojené akreditační komise a více jak pětiletém působení ve funkci ředitele,“ uvedl Petr Mayer.

Petr Mayer nastoupil na své místo v roce 2003 po Jaroslavu Soukupovi. V svém prohlášení zrekapituloval svoje působení: „Jako řediteli nemocnice se mi podařilo dokončit zásadní cíle dlouhodobé vize vedení nemocnice, mezi které patřilo stabilní hospodaření, dostavba areálu podle schváleného generelu a zavedení systému řízení kvality podle normy ISO.“

Po splnění dlouhodobých cílů chce nyní Mayer podle svých slov pokračovat v manažerském působení na jiných pozicích, které prý pro něj mohou být novou výzvou. Jakou roli v jeho rozhodnutí o odchodu hrál mediálně známý případ záměny novorozenců či jiné problémy, nesdělil.

Rada kraje Vysočina vypíše na uvolněné manažerské místo v nejbližší době standardní výběrové řízení. Vedením nemocnice bude přechodně pověřen současný náměstek pro léčebnou péči Leoš Novotný. „Předpokládám, že do čela nemocnice by se měl nový ředitel či ředitelka postavit nejpozději od 1. října 2009," řekl hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.