Důležitější, než bezpečnostní rámy ve školách, je posílení primární prevence. Takový je závěr z jednání skupiny odborníků na Vysočině. Jednání reagovalo na útoky na střední škole v Třebíči a na vysoké škole v Praze.

Z diskuze vzešel mimo jiné závěr, že fyzické zábrany v podobě detektorů a bezpečnostních rámů, případně úplné uzavření škol pro veřejnost, nejsou efektivním řešením.

Na SPŠ Třebíč napadl žák nožem pracovnici školy. Incident vyšetřovala policie, zasahovali i záchranáři.
Útok v třebíčské škole vyšetřují kriminalisté jako pokus o vraždu

Podle odborníků nemá smysl zpřísňovat už nyní podle legislativy nastavená fungující opatření.

Video: Pieta u sousoší na Karlově náměstí v Třebíči.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Jednání svolal krajský radní pro oblast školství Jan Břížďala. Na schůzce se sešli zástupci Kraje Vysočina a České školní inspekce, dále zástupci policistů, hasičů, záchranářů a dalších institucí.

Z diskuze vzešly následující závěry:

1. Fyzické zábrany v podobě detektorů a bezpečnostních rámů, případně úplné uzavření škol pro veřejnost, nejsou efektivním řešením, nemá smysl zpřísňovat už nyní podle legislativy nastavená fungující opatření. Školy jsou veřejným prostorem a mělo by to tak být za stávajících podmínek zachováno.

2. Zaměření na ochranu měkkých cílů s důrazem na proškolení zaměstnanců i žáků v základních postupech, jak se chovat v případě mimořádné události. Předání obecných doporučení s tím, že jednotlivé organizace si postupy nastaví podle místních podmínek – odpovědné osoby, nouzová tlačítka, SMS systém notifikací, aplikace nebo webové nástroje pro rychlé varování atd.

3. Vyčkání na výstupy a doporučení z celostátní úrovně (MV ČR, MŠMT ČR, Policie ČR…), ty budou následně implementovány na školy v regionu.

4. Realizovat projekty na proškolení kompetentních osob, které si jednotlivé organizace určí – metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog atd.

5. Pečlivé vyhodnocování kvalifikovanosti nabídek komerčních společností na školení v oblasti ochrany měkkých cílů, bezpečnostních auditů atd.

6. Věnovat ve školách dostatečný prostor tématu duševního zdraví a psychohygieny.

7. Přesvědčit ředitele škol o důležitosti oblasti primární prevence. Vytvořit na školách odpovídající podmínky pro realizaci primární prevence – dostatečné prostorové, časové, personální podmínky. Umožnit metodikům prevence odborné vzdělávání, posílit prevenci v rámci jejich pracovní náplně.

8. Nastavit efektivní systém řešení prevence na školách s návazností na dotační politiku Kraje Vysočina.

9. Pokračovat a rozšířit vzdělávací aktivity zaměřené na proškolení třídních učitelů, zejména na školách, kde nejsou obsazené podpůrné pozice (školní psycholog, speciální pedagog), které by spolu s metodiky prevence ve školách oblast primární prevence zaštiťovaly.