Radon je jedovatý plyn, který se vyskytuje v geologickém podloží. Ze země dochází k jeho přirozenému vyvěrání. Dostává se tak i do lidských obydlí. Zvýšený výskyt radonu v určité lokalitě s sebou přináší nárůst nebezpečí výskytu rakoviny, především plicní.


V letech 2000 až 2009 běžel Radonový program České republiky. „Okres Třebíč se nachází z hlediska geologického složení na území s vysokým radonovým indexem. Bezplatný monitoring proběhl a stále ještě probíhá, též ve vytipovaných obcích okresu Třebíč,“ řekl Jaroslav Šmejkal z odboru životního prostředí krajského úřadu. Podle jeho slov bylo prozkoumáno na 13 284 bytů, a to převážně v rodinných domech. Nadměrný výskyt radonu byl zjištěn ve 3 526 případech. Celkem bylo do roku 2009 ozdraveno v okrese Třebíč 354 bytů, 11 mateřských a základních škol a 6 veřejných vodovodů.


Obec Babice si ošetří svůj vodovod


Babice v jižní části okresu se v nejbližší době pustí do „odradonování“ obecního vodovodu. „Do úpravny vody dáme odradonovací zařízení. Máme již stavební povolení, do dvou měsíců bude hotovo,“ řekl starosta Miloslav Vecheta. Celkové náklady přijdou na dva miliony korun. Obec uspěla v radonovém programu.


Milan Kremláček z Třebíče si odvětral starý dům v Eliščině ulici od radonového plynu již před lety. „Měl jsem radon a vlhkost. Potřeboval jsem to rychle, tak jsem si to dělal sám, nečekal jsem na dotace,“ vysvětlil.


Zkušenosti už mají v Pyšelu. „Je to tady celkem vysoké, jsme na skále. Udělali jsme školu. Zvážíme, co dál, ale je to špatné s penězi,“ sdělil starosta Ivan Trutna.


Nový radonový program od roku 2010 navazuje na stávající. „V novém roce bude možno žádat a získávat státní dotace na protiradonová opatření v bytech, školách a na veřejných vodovodech jako dosud,“ informoval Jaroslav Šmejkal z krajského úřadu. Ministerstvo financí a Státní úřad pro jadernou bezpečnost ještě vypracují novou metodiku. „Protože je již 95 procent objektů v Česku proměřených, nebude se už monitoring dělat plošným způsobem, ale na základě zájmu občanů, tedy individuálně,“ vysvětlil Šmejkal.


Podle odborníků zbytečně zemře v České republice ročně kolem 900 osob na rakovinu plic, způsobenou radonem v jejich obydlí. S žádostí o získání dotace na řešení problému by tedy lidé neměli váhat. Záleží to ovšem jen na nich.