Příkladem je sám starosta Ivo Uher. Na stánkách místní ODS i na webových stánkách radničního Zpravodaje zveřejnil své prohlášení, kterým reaguje na reportáž Ostří hoši z Třebíče. Vedle nenápadné omluvy je článek plný agresivních výpadů vůči České televizi. „Vedení České televize bude vedením města adresována stížnost a požadována od ČT omluva. Pokud nám nebude vyhověno, budeme od zmíněné televize požadovat celý záznam z Třebíče, nikoliv jen zmanipulované pasáže. Jestliže ČT takovému požadavku nevyhoví, budeme nuceni jít cestou soudní,“ píše mimo jiné Uher.

Pouští se dokonce do dramaturga pořadu Marka Wollnera a připomíná jeho dávný konflikt s ředitelem ČT Balbínem. Jeho prohlášení ale zároveň slouží jako důkaz, že lže. „Co se týče obsahu reportáže, není pravdou, že se mi „štáb“ představil,“ zní doslovná citace z textu.

Záznam České televize ale ukazuje opak. Záběr ukazuje reportéra Davida Macháčka, jak se starostovi Uhrovi zřetelně představuje slovy: David Macháček, Česká televize.