„Náklady na opravy jsou každým rokem vyšší a vyšší, u některých aut z roku 2004 a 2005 už přesáhly pořizovací hodnotu,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.

Radnice pořídí šest nových Fabií za celkem 993 tisíc korun. Podmínkou transakce bylo odkoupit stará auta. Od obměny si radnice slibuje úsporu provozních výdajů.