Nedošlo tak k pouhému ořezu polámaných větví, jak předpokládali, nýbrž jejich úplnému vykácení.


„Říkala jsem si, že ty stromy kácet všechny nemuseli, vždyť tu vlastně působily jako protihluková a protiprachová clona z hlavní silnice,“ zlobila se mladá maminka, bydlící v blízkosti křižovatky.


Co vedlo radnici k tomu, aby stromy nadobro odstranila? „Čtyři zdejší stromy mají rozlámané koruny a rozsáhlá poranění kmenů způsobená vylomením celých velkých kosterních větví,“ vyjmenovává důvody tisková zpráva, kterou Deník obdržel z radnice. „Výsledkem posouzení je návrh na jejich asanaci, neboť regenerační schopnost tohoto druhu je poměrně nízká a měkké topolové dřevo může rychle podléhat infekci dřevokazných hub s dopadem na další snížení jeho pevnosti. Jelikož se v okolí v poryvech větru téhož dne dva vzrostlé stromy zcela vyvrátily, pokácení dalších čtyř vzrostlých stromů bude znamenat citelný úbytek zeleně v tomto prostoru. Jsme však přesvědčeni, že v tomto případě bezpečnostní hledisko musí být upřednostněno,“ zmiňuje tisková zpráva. Vykácené stromy v budoucnu nahradí výsadba lip.


Kdo stromy odstranil, objasnil správce městské zeleně Petr Urbánek: „Pokud se týče dřeva, firma zajišťující kácení (Park, s.r.o.), sehnala zájemce, který si dřevo zdarma odvezl s podmínkou bezplatného rozmanipulování a kompletního úklidu. Je to pro nás nejvýhodnější řešení, neboť zaplatíme jen vlastní kácení a veškeré další náklady nám takto odpadnou.“