„Pozemek na Alšově ulici s výměrou 910 metrů čtverečních je určen k výstavbě jednoho rodinného domu. Na ulici Švabinského jsou připraveny celkem čtyři parcely o výměrách 557, 558, 559, 559 metrů čtverečních a počítá se zde s výstavbou rodinných dvojdomků," popsal třebíčský místostarosta Pavel Pacal.

Pozemky bude město prodávat formou veřejné aukce. Vyvolávací cena pozemků je stanovena znaleckým posudkem. V ulici Švabinského je to devět set čtyřicet tisíc korun a v ulici Alšově je to částka milion dvě stě sedmdesát čtyři tisíc korun.

„Zájemce o koupi musí nejprve složit finanční jistinu ve výši deseti procent odhadní ceny pozemku. To je 94 tisíc korun pro pozemek na ulici Švabinského a 127 tisíc pro pozemek na Alšově ulici. Jistina se bude skládat na účet města. Po ukončení aukce bude všem neúspěšným dražitelům vrácena složená finanční jistina zpět. Aukce se budou konat při účasti minimálně dvou zájemců, kteří složili finanční jistinu," popsal místostarosta Pacal.

Kolaudace musí být hotova do tří let

Součástí prodeje pozemků jsou také další jasně stanovené podmínky. Ty na svém úterním zasedání schválili třebíčští radní a příští týden je ještě musí odsouhlasit zastupitelstvo.

Pozemek může koupit pouze fyzická osoba. „A každý účastník aukce může vydražit pouze jeden pozemek," doplnil Pacal.

Mezi další podmínky patří rovněž datum kolaudace. Ta se musí uskutečnit nejpozději k 31. prosinci 2018. V rámci podmínek jsou stanoveny i limity pro zástavbu nabízených pozemků. V nich je přesně definováno, jak domy mají vypadat z hlediska výškového, uličních čar a dalších náležitostí.

Termín konání aukce pro Alšovu ulici je 16. února 2016 a pro ulici Švabinského 17. února 2016, vždy v 15 hodin v zasedací místnosti číslo 211, v budově radnice na Karlově náměstí. Průběh aukce bude probíhat standardním způsobem. Po konání aukce zastupitelstvo města rozhodne o prodeji nemovitostí vydražiteli na svém zasedání 17. března 2016.

Bližší informace o způsobu prodeje naleznou zájemci na webové adrese www.trebiczije.cz v sekci Rezidenti nebo na www.trebic.cz v sekci Úřední deska. „V dalších letech budeme pokračovat s dalšími lokalitami," dodal místostarosta Pacal.