„Sloupy jsou preventivně kontrolovány nedestruktivní Rochovou metodou defektoskopie, která simuluje větrné zatížení sloupů. Zkoumá pevnost materiálu, ukotvení i vychýlení stožáru. Zjištěné hodnoty jsou zaznamenány na grafickém diagramu. Ten ukáže vady sloupu i případné defekty jeho uložení v zemi,“ popsala mluvčí města Irini Martakidisová.

Výsledky měření ukážou, které sloupy vyhovují bezpečnostním normám a které nejsou staticky v pořádku. Poškozené stožáry nechá radnice vyměnit.