„Sloupy jsou preventivně kontrolovány nedestruktivní Rochovou metodou defektoskopie, která simuluje větrné zatížení sloupů. Zkoumá pevnost materiálu, ukotvení i vychýlení stožáru. Zjištěné hodnoty jsou zaznamenány na grafickém diagramu. Ten ukáže vady sloupu i případné defekty jeho uložení v zemi,“ popsala mluvčí města Irini Martakidisová.

Zlatá medaile talentované výškařky Michaely Hrubé budila mezi žáky pozornost. Juniorská mistryně Evropy pak byla ráda, že mohla dodat motivaci ke sportu svým mladším potenciálním následovníkům.
Je hezké být vzorem, těší výškařku Hrubou

Výsledky měření ukážou, které sloupy vyhovují bezpečnostním normám a které nejsou staticky v pořádku. Poškozené stožáry nechá radnice vyměnit.