Třebíčské radnici se podařilo získat dotaci na čtyři tisíce knižních výtisků v celkové hodnotě téměř 680 tisíc korun, kterými byly doplněny knihovny ve 46 školách na Třebíčsku. A to nejen v základních, ale i v těch mateřských, protože podpora čtenářské gramotnosti má své nezastupitelné místo i zde.

„Čtenářská gramotnost obecně nejen v naší zemi rapidně klesá. My chceme podpořit úsilí pedagogů, knihoven a dalších vzdělávacích institucí a podnítit v dětech zájem o knihy a čtení. Každý češtinář vám potvrdí, že když dítě čte (a není důležité, jestli čte naučné knihy nebo beletrii), projeví se to velmi výrazně a pozitivně na jeho písemném i mluveném projevu. Děti si zdokonalí slovní zásobu, gramatiku a v neposlední řadě také fantazii,“ uvedl starosta města Pavel Pacal.