Rušení odboru ale kritizuje opozice. Fungující odbor je totiž pro město důležitý, protože obvykle zpracovává strategický plán rozvoje města, vyhledává vhodné projekty a možnosti financování z fondů Evropské unie a zajišťuje zpracování žádostí o dotace.


„Odbor rozvoje je velice silným samosprávným nástrojem pro určování toho, co s tímto městem v budoucnu bude. Mě to velmi překvapilo a rád bych znal důvody,“ dotázal se lídr opozice Pavel Heřman (HZNR).


Podle starosty Ivo Uhra (ODS) rozdělení na dvě organizační složky neznamená, že by oddělení ztratila na významu. „Naopak, toto opatření má napomoci tomu, aby kompetence byly jednoznačné,“ reagoval Uher.


Rada města o zrušení rozhodla sama. Takový krok je v její kompetenci. Koncem loňského roku si přitom radní za osm set tisíc korun nechali udělat personální audit, aby zjistili, zda úřad pracuje efektivně. Z výsledku auditu přitom nevyplynulo, že by se měl jakýkoli odbor rušit.