Výměna se týká občanek vydaných do konce roku 2003. Na první pohled se poznají podle růžové barvy na celé ploše a také podle dolní části lícové strany, kde nejsou uvedeny žádné číselné údaje.

Na nutnost výměny upozornilo také Ministerstvo vnitra, které začátkem listopadu rozeslalo dopisy lidem, kterých se záležitost týká. „Žádost o vydání občanského průkazu je možné podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u kteréhokoliv matričního úřadu, tzn. i mimo místo trvalého pobytu. U těchto úřadů můžete občanský průkaz také převzít,“ informoval ministr vnitra Ivan Langer.

Výjimku mají lidé narození před 1. lednem 1936. Legitimace s dobou platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“ zůstanou platné i po Novém roce.

Městský úřad v Třebíči připravil podle slov vedoucího odboru Karla Prokeše na konec roku i změnu pracovní doby. Otevřeno bude na úseku občanských průkazů mimořádně i v úterý 30. prosince od 8 do 13 hodin. Bude to náhrada za středu 31., kdy mají zaměstnanci radnice dovolenou. Oddělení občanských průkazů také ještě posílilo o jednu pracovnici z cestovních pasů, aby úřad dobře zvládl případný nápor v posledních dnech roku.

Hříšníkům, kteří do 31. prosince nesplní povinnost výměny svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, hrozí pokuta až 10 tisíc korun. Dopouští se totiž přestupku. Loni uložil třebíčský městský úřad přes 300 pokut právě na úseku občanských průkazů.

Klienti s nedostatkem času mají v Třebíči k dispozici také internetový odbavovací systém. Člověk si tímto způsobem sjedná přesný termín. Na webu městského úřadu lze od listopadu také sledovat stav, v jaké se konkrétní žádost právě nachází.