Necelá dvacítka stanovišť má městu podle propočtů přinést do kasy přes padesát milionů korun. A to v období tří let. Nyní už je známa firma, která uspěla ve výběrovém řízení a zařízení na měření rychlosti nainstaluje. Udělá to bezplatně s tím, že si ponechá 49 procent z peněz vybraných na pokutách. Sto milionů korun je předpokládaná suma, která by se za tři roky měla získat.

Radar hříšníka vyfotí a informaci odešle do služebny městských strážníků.

I další obce, které leží na rychlostní silnici směrem na Jihlavu, projevily zájem se k systému připojit. Jedná se o Litohoř, Jakubov a Želetavu.