Předávání ocenění se vedle místostarosty Pavla Pacala, který večerem provázel, ujal také starosta Pavel Janata, místostarostové Vladimír Malý a Milan Zeibert a vedoucí odboru školství Jindřiška Pánková.

„Poděkování patří všem 654 zaměstnancům ve školách a školkách, zřizovaných městem Třebíčí, kteří se starají celkem o 7630 žáků," ocenil práci všech pedagogických i nepedagogických pracovníků místostarosta Pavel Pacal.

Kdo dostal Řád bílé křídy

Za práci pro školy a školky byli ke Dni učitelů letos oceněni:

Jaroslava Janová, zaměstnanec, Mateřská škola Třebíč, Benešova
Ivana Procházková, pedagog, Mateřská škola DUHA Třebíč
Ilona Pišťáková, pedagog, Mateřská škola „Kaštánek" Třebíč
Irena Popelářová, pedagog, Mateřská škola Třebíč, ul. Okružní
Marie Michalová, pedagog, Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky
Pavel Franěk, pedagog, Základní škola a mateřská škola Bartuškova
Irena Fišerová, pedagog, Základní škola Třebíč, Benešova 585
Michaela Hercová, vychovatelka, Základní škola Václavské nám.
Magdalena Mariánková, pedagog, Základní škola ul. kpt. Jaroše
Lenka Hlaváčová, pedagog, 
ZŠ a MŠ Na Kopcích
Ivana Doležalová, vychovatelka, Základní škola T.G.M. Třebíč
Ivana Růžičková, pedagog, Základní škola Třebíč, Týnská
Jarmila Peštálová, kuchařka, Centrální školní jídelna
Pavla Wolfová, pedagog, Základní umělecká škola Třebíč