Rána do hlavy a vzápětí jiskřičky před očima. Lidé v minulosti bývali zkrátka menší a pro dnešního člověka není žádný med se těmito prostorami pohybovat. „Ano, pořád nám tady někdo bije hlavou o futra,“ glosuje Miroslava Grossová.

Akce Otevřené dvory a domy se konala vůbec poprvé, třebíčskou židovskou čtvrtí proudily davy lidí. Mnozí starousedlíci vůbec netušili, co se skrývá za zdmi starobylých domů.
Pohled do soukromí. Židovská čtvrť v Třebíči poprvé otevřela své domy

Ta právě provází bývalým rabínským domem v třebíčské židovské čtvrti a spolu s redaktorem Deníku, který si při chůzi zamačkává bouli na hlavě, zrovna vchází na dvorek skrývající se v zadní části domu. Ani rodilí Třebíčané o tomto dvorku dosud neměli ani tušení. „A také tento dvorek si budou moci návštěvníci prohlédnout teď o víkendu,“ dodává Grossová.

Tehdy bude možné poprvé navštívit bývalé sídlo třebíčských rabínů, které se nachází na Tichém náměstí přímo naproti Přední synagoze. Projít si tento zcela nově zrekonstruovaný architektonický skvost budou moci kompletně celý, přičemž takovou možnost budou mít zřejmě naposledy. V části rabinátu totiž vznikly byty, do kterých se brzy nastěhují nájemníci. Ti budou žít v opravdu stylovém prostředí – i když je pravda, že občas budou muset projevit i značnou dávku tolerance.

Budova patří Brněnské diecézi Církve československé husitské, která vlastní i protější Přední synagogu. Dříve se uvažovalo, že by v rabinátu vznikla galerie maleb třebíčských malířů. Nakonec se plány změnily, byť je pravda, že lidé se tu částečně budou scházet také. Církev tu totiž kromě dvou bytů vybudovala i dva společenské prostory. Předpokládá se, že jeden bude určen pro setkávání věřících. „V těch dvou bytech to tedy nebude úplně standardní bydlení. Lidé, kteří tu budou bydlet, musejí počítat s tím, že se tu v neděli budou scházet věřící. A ti tu budou zpívat. Nájemník tedy bude muset mít rád zpěv a bude muset počítat s tím, že tu občas proběhne nějaká akce,“ popisuje Grossová.

Rabínský dům (rabinát)

  • Nachází se na Tichém náměstí 4 naproti Přední synagoze. Pochází z poloviny 17. století.
  • Patří Církvi československé husitské, která jej nechala zrekonstruovat za 14 milionů korun.
  • Dřív se zde kromě bytu rabína a jeho rodiny nacházely i dva kupecké krámy.
  • Nyní jsou v domě dva víceúčelové prostory se sociálním zázemím a odpočinkovou zahradou v prostoru vnitrobloku. Místnosti budou využívány k setkávání, bohoslužbám, přednáškám a zájmovým činnostem pro děti, mládež i seniory. V prvním patře rabinátu vznikly dva byty. Jeden využije Oblastní charita Třebíč k pobytové sociální rehabilitaci v rámci projektu Paprsek Naděje – Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč. Druhý byt plánuje majitel pronajmout.
  • Dům bude pro pozvané hosty slavnostně otevřen 26. dubna, následující dva dny bude přístupný veřejnosti.

Ta je ekonomicko-administrativní pracovnicí zmíněné diecéze a opravy podle ní vyšly na čtrnáct milionů korun. Jeden byt bude sloužit charitě, druhý bude diecéze pronajímat komerčně. Popsané úskalí ale zjevně není žádnou překážkou. „Už teď máme o ten komerční byt zájemce,“ potvrzuje Grossová.

Byty jsou vůbec zajímavé, zejména zaměří-li se člověk na detaily. Nejenže mají krásně zařízené kuchyně či zrestaurovanou stropní výmalbu, ale při bližším pohledu si člověk všimne i zvláštních podlah. Ty sestávají ze smrkových prken. „Ani jedno z nich není stejně široké. To byl požadavek památkářů,“ ukazuje Miroslava Grossová.

Dny otevřených domů

Návštěvníkům, jimž se dům otevře o víkendu 27. a 28. dubna, však zůstane tento drobný detail pravděpodobně utajen. „Víkendem otevřených dveří se připojujeme k akci Dny otevřených domů a dvorků. Byli jsme se před měsícem podívat, když se tato akce konala v židovském městě vůbec poprvé. A překvapily nás ty stovky lidí, které po čtvrti proudily. Kvůli tomu asi budeme muset podlahy bohužel zakrýt. Takové množství návštěvníků by podlahy zřejmě poničilo,“ zamýšlí se Grossová.

Podobně krásně opravené jsou i schody do patra, kde dříve rabíni bydleli. Tyto schody jsou kompletně zrepasované a na několika je patrné, že svému účelu opravdu sloužily už možná před stovkami let. Některé z nich jsou totiž viditelně prošlapané.

Pavel Gorka (vpravo) a Petr Strnad opravou domu již strávili stovky, či spíše tisíce hodin.
VIDEO: Pavel Gorka z Třebíče si splnil sen: opravuje dům ze 17. století

S rabinátem má plány i městské kulturní středisko, které jej chce zahrnout do jedné z prohlídkových tras po židovské čtvrti. Nikoli však celý – návštěvníci určitě nebudou moci počítat s prohlídkou bytů. O nadcházejícím víkendu tak lidé budou moci rabínský dům projít poprvé a zřejmě naposledy od půdy až po přízemí. Nikoli však po sklep. „V něm archeologové dříve zkoušeli kopat, ale nakonec se zjistilo, že není tak zajímavý. A tak je teď zasypaný,“ vysvětluje Grossová, zatímco schází dolů po úzkých bočních schodech a redaktor si zamačkává další bouli na hlavě.

Až budou lidé o víkendu domem procházet, budou muset být pořádně opatrní. Rabinát je opravdu zajímavý – jen jeho prostory jsou pro dnešního člověka trochu stísněné.