Za tu dobu se mnohé změnilo i v zákonech, například přibylo třídění dalších komodit. „Jsou to kovy, bioodpad, jde taky o zpětný odběr elektrozařízení do červených kontejnerů. Nová vyhláška reaguje na připravovanou povinnost sběru jedlých tuků a na některé další drobnější legislativní změny, které nastaly,“ vyjmenoval místostarosta Pavel Janata.

Jak už bylo řečeno - v Zámostí, které dříve tvořilo židovské ghetto, nebudou smět být v turistické sezoně popelnice po celý den vystrčené na ulici. „Bude prováděn kombinovaný svoz igelitových pytlů a sběrných nádob,“ uvádí se ve vyhlášce. Jinými slovy ten, kdo má prostor v domě a má kam popelnici schovat, bude tak muset učinit. Krom dne, kdy ráno jezdí popeláři. To může mít popelnici před domem do 8.00.

Kdo místo na popelnici doma nemá, bude dávat od května do září odpadky do igelitového pytle, který ráno v den svozu do 8.00 vyndá před dveře na ulici. Svozová firma takovému obyvateli podle Janaty popelnici přes sezonu uskladní u sebe.

Ulice Račerovická je zavřená.
Po Velikonocích nastanou v Třebíči další dopravní komplikace

Tento zvláštní způsob svážení odpadků ze Židů se testoval v posledních dvou letech a jak Janata říká, osvědčil se. Opatření se dotkne Zámostí včetně Havlíčkova nábřeží a nemovitostí na polovině Žerotínova náměstí, která je blíže židovské čtvrti. Proč nebude platit i v chladných měsících? Z prostéto důvodu. Řada obyvatel topí v kamnech a popel, často ještě teplý, nelze uskladnit v pytli.

Tři metráky sutě na osobu a měsíc

Vyhláška rovněž Třebíčany upozorňuje, aby si nepletli stavební odpad s komunálním. Udělat si v tom jasno se vyplatí, protože spousta obyvatel v současnosti provádí rekonstrukce svých domácností. Suť ani sádrokarton do žádné popelnice nepatří. A místní sběrné dvory je odeberou jen v omezeném množství na osobu. Jinak je nutné se domlouvat na skládce v Petrůvkách. Odvoz nepořádku z demolice si každý platí sám. „Nepodnikající fyzické osoby mohou odkládat stavební odpad na sběrných dvorech v množství do 300 kilogramů na osobu měsíčně, sádrokarton pak pouze na sběrný dvůr Na Klinkách v množství 200 kilogramů na osobu měsíčně,“ píše se v městské vyhlášce. A pozor, nevyčerpaná množství nelze převádět do dalších měsíců.

Děti ze Základní a mateřské školy Oslavice pořádají sbírku pro Ondru.
Školáky zasáhla zpráva o smrti slepeckého psa. Pro Ondru pořádají sbírku