V majetku obce je opuštěná fara od roku 2000. „Fara neodpovídala původním parametrům, a to jsme chtěli změnit. Od pamětníků jsme sehnali fotky, které zachycují původní podobu a podle nich jsme začali s opravami,“ vysvětlila místostarostka Věra Machátová.

Dělníci vyměnili okna a vsadili nové dveře. Ve druhé etapě zahájí rekonstrukci vnitřku. Nyní se dokončuje nová elektřina, zateplení a izolace stropu. „Museli jsme vyměnit nevyhovující a poškozené trámy nad vstupem do fary,“ dodala místostarostka. Rychlost oprav se odvíjí od financí. Obec dostala grantový příspěvek, ale většina peněz půjde z obecního rozpočtu. Celková oprava si vyžádá kolem jednoho milionu korun.

„Jak naložíme se zrekonstruovaným objektem ještě není rozhodnuto. Pravděpodobně by se tam mohl přestěhovat obecní úřad. Jeho nynější budova je v nevyhovujícím stavu. Zadní zeď díky vlhkému podloží a jílovité půdě klesá, a tím se narušuje statika celé zadní části. Do budoucna tam počítáme s místy pro podnikatele a s rozšířením prodejny,“ uvedla místotarostka.

Dalším možným řešením, jak využít prostory fary, je výstavní síň, keramická dílna nebo klubovna pro maminky s dětmi.