Týmová práce šesti pracovníků, architektů a projektantů změnila vzhled kostela k nepoznání.

„Snažili jsme se, aby fasáda vypadala co nejautentičtěji. Vycházeli jsme z materiálů z roku 1904 podle Vlastivědy moravské. Podle ní jsme volili i barvy na fasádě. Navrátili jsme vzhled tak o sto let zpátky,“ vysvětlil vedoucí stavební firmy a pyšelský rodák Pavel Široký. Soukromá stavební huť, která práce prováděla, přišla s nápadem, že jednoduchému vzhledu navrátí původní stavební architekturu v pozdně barokním slohu. „Při opravě jsme obnovili vystupující prvky, profilové barokní římsy a kartuše. Toto řemeslo už dnes málokdo umí,“ dodal Široký.

Barva fasády se volila s ohledem na původní barevnost před stoletím. „Kus omítky, kterou jsme museli osekat, jsme dovezli do brněnského památkového ústavu panu profesoru Stehlíkovi. Ten přesně určil barvu a její tón,“ vysvětlil projektant Jan Pospíšil.

Součástí oprav byla také fara v těsné blízkosti kostela. I ta dostala nový baroknější vzhled s vystupujícími prvky. „Chtěli jsme, aby fara a kostel tvořili urbanistický celek. Proto jsme zvolili také stejné barvy,“ objasňuje Pavel Široký. Zbývá už jen opravit loď kostela. Ta je naplánována na příští rok. „Na rekonstrukci fary i věže kostela jsme dostali příspěvky od Fondu Vysočina. Na kostel byla vyhlášena sbírka v celé obci. Výsledek opravdu stojí za to,“ glosuje spokojená místostarostka Věra Machátová.