Výstavu si nenechali ujít ani žáci ze ZŠ TGM.

„Děti si samy vyzkouší třídění, lektor na přenosných tabulích přehledně znázorní jednotlivé koloběhy odpadů a předvede jim vzorky materiálů vyrobených recyklací. Je to další akce, která vhodně doplňuje učivo s tématy ekologie a ochrany životního prostředí,“ popsala učitelka Ludmila Karpíšková.