Pozemkový fond vyhlásil nabídky, trvají do 17. září

Jedná se o státní zemědělskou půdu, přičemž přesná čísla parcel i výchozí cena jsou na budějovické či jemnické úřední desce nebo přímo na webových stránkách Pozemkového fondu www.pfcr.cz. Tady je třeba se pídit po nemovitostech na Třebíčsku podle §7 zákona č.95/1999 Sb. s datem uveřejnění 17. srpna 2007.

„Ano, přišel nám ke zveřejnění materiál z Pozemkového fondu. Jde o menší parcely směrem na Litohoř, Židovský hřbitov a Nový rybník,“ uvedla Hana Chadimová z Městského úřadu Moravské Budějovice. Na seznamu jsou i pole v okolí Lažínek a Chotěbudic.

Jaký je způsob prodeje?

„Pozemkový fond několikrát ročně na svých stránkách vyhlašuje nabídku parcel a stanovuje základní cenu,“ předeslal tiskový mluvčí PF Michal Bureš. O nabízené pozemky si mohou zájemci zažádat ve lhůtě 1 měsíce od zveřejnění nabídky na příslušném územním pracovišti Pozemkového fondu – pro Třebíčsko je to pobočka v Jihlavě.

„V případě, že se sejde více nabídek na koupi jedné nemovitosti, Pozemkový fond ji prodá tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu. Ta se odvíjí od základní sumy stanovené znaleckým posudkem,“ konstatoval Bureš.

Kdo konkrétně má nárok státní zemědělskou půdu získat?

Zákon říká, že nabyvatelem může být pouze ten, kdo je státním občanem České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie – ovšem musí mít v České republice povolení k pobytu a musí být alespoň tři roky v evidenci zemědělských podnikatelů u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Přednostní právo na 70 procent výměry může uplatnit ten, kdo je zde v nájmu nejméně tři roky a provozuje zemědělskou výrobu nejméně na 10 hektarech půdy – ať už jde o družstva či samostatně hospodařící rolníky.

O nabízené pozemky může projevit zájem také člověk, který měl jinde v republice restituční nároky na pole, ta jsou však z nejrůznějších důvodů nedostupná. Například jsou zastavěna nějakým objektem. Jedná se tedy o jakousi směnu a narovnání majetkových křivd z minula.

Kdo uspěje, má možnost výslednou částku státu splácet bezúročně po dobu třiceti let.

V době svého založení Pozemkový fond České republiky v okrese Třebíč spravoval okolo 6 tisíc hektarů státní zemědělské půdy. „Dnes je to 910 hektarů, z toho je zhruba polovina blokována jako bývalý majetek církve,“ podotkl tiskový mluvčí Pozemkového fondu Michal Bureš.

Termíny dalších nabídek jsou letos 12. října a 7. prosince.