Nyní se chystá žádost o dotaci z Ministerstva životního prostředí, která by mohla pokrýt až 80 procent této sumy. Na přípravách se kromě radnice podílí Agentura ochrany přírody a krajiny.

V minulých letech již proběhlo odbahnění šesti rybníků z šestnácti v majetku města – Baby, prvního, druhého a třetího vodovodního, Kuchyňky, Týnského. Součástí byly opravy hrází a vypouštěcích mechanismů. Rekonstrukce si vyžádaly 22 milionů korun, z nichž 8,9 milionů kryl příspěvek Státního fondu životního prostředí.