První kolo většinou úspěšných přijímacích zkoušek je skončeno. V letošním roce byl největší zájem žáků z pátých, sedmých a devátých ročníků o obory zakončené maturitní zkouškou.

Na Třebíčsku si mohli žáci vybírat z jedenácti škol. Z toho jedna z nich je soukromá a jedna církevní.
„Celkem je v kraji Vysočina 68 středních škol. Z toho kraj zřizuje 52 a šestnáct středních škol má jiného zřizovatele. Jsou to například školy soukromé, církevní a obecní školy,“ shrnul nabídku vzdělávání Miroslav Pech z krajského odboru školství, mládeže a sportu.

Některé školy svoje kapacity naplnily již žáky z prvního kola přijímacího řízení. Většina z nich však druhé kolo vyhlašuje.
„Po prvním kole zůstalo na Vysočině neobsazeno 41 míst na čtyřletých gymnáziích, 35 míst na víceletých gymnáziích, 578 míst v oborech zakončených maturitních zkouškou a 702 míst v oborech zakončených výučním listem,“ dodal Miroslav Pech.

Bez přijímacích zkoušek se většina deváťáků dostala na učební obory, kde je úbytek uchazečů nejvýraznější.
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí na školu by měli uchazeči a jejich zákonní zástupci obdržet do sedmi dnů od vykonání zkoušky. Pokud žák v prvním kole neupěl, může si podat neomezený počet přihlášek na školy, kde jsou ještě volná místa.

Aktuální seznam:
Volná místa na SŠ po prvním kole přijímacích zkoušek v kraji Vysočina včetně Třebíčska můžete najít na:

http://www.krvysocina.cz/vismo/zobraz_dok.asp?u=450008&id_org=450008&id_ktg=110696&archiv=0&p1=0&p2=&p3=