Nad nesouhlasem Cally se v tomto týdnu sešla rozkladová komise Ministerstva životního prostředí a geologickým průzkumům dala v celkem pěti lokalitách, včetně lokality mezi Budišovem, Hodovem a Rudíkovem, zelenou. V dalších dvou uvažovaných oblastech prozatím nerozhodla.

Nad průzkumy v Horce je však již téměř jasno, během měsíce by měl celou věc stvrdit ministr životního prostředí. Svolení se zahájením prací tak získá Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která má výběr nejvhodnější lokality pro stavbu hlubinného skladu na starosti.

„Až dostaneme oficiální informaci, začneme zpracovávat projekty pro první etapu průzkumů. Jejich podobu budeme projednávat s obcemi, potom s krajským úřadem a až poté by mohly práce skutečně začít," popsala proces mluvčí SÚRAO Ivana Škvorová.

Podle ní půjde i v případě lokality u Hodova v první fázi průzkumů o povrchový sběr horniny a dat bez zásahů do hloubky. „Cílem je, abychom snížili počet lokalit ze současných sedmi na čtyři," předeslala Ivana Škvorová. Zjišťování celistvosti horniny má podle předběžných odhadů trvat dva až tři roky.

Než vůbec práce začnou, čeká na SÚRAO hned několik administrativních úkonů. Kromě vyhotovení projektové dokumentace také jednání s obcemi a krajským úřadem. Až poté by se mělo uskutečnit výběrové řízení na dodavatele, který geologické práce v lokalitách provede. Podle mluvčí Správy úložišť radioaktivních odpadů je tak pravděpodobné, že skutečné průzkumy začnou až letos na podzim.

Nesouhlas vyšel naprázdno

Ministerstvo s pracemi souhlasí, a to i přesto, že se proti nim odvolalo ekologické sdružení Calla. Jeho nesouhlas však vyšel naprázdno. „Teď už jsou naše možnosti pouze omezené," řekl předseda Cally Edvard Sequens. „Pokud nebudeme souhlasit s důvody, kvůli kterým nevzalo ministerstvo naše odvolání v potaz, můžeme dát žalobu k soudu. Po pravdě ale nevím, jestli to má smysl. Žaloba totiž nemá odkladný účinek a SÚRAO by mohlo práce i přesto zahájit," zmínil předseda Cally.

Postup všech administrativních kroků však podle Edvarda Sequense nepůjde tak rychle, jak si SÚRAO plánuje. „Vedení správy úložišť totiž samo loni v prosinci shodilo veřejnou soutěž na dodavatele geologických prací a novou zatím nevypsalo. Můj dojem tedy spíš je, že průzkumy letos nezačnou. Reálně to vidím v příštím roce," zamýšlel se.

Už nyní je téměř jisté, že povolení průzkumů nabude v řádu týdnů právní moci. Na to čekaly obce. Jen do Horky by mělo za každý rok, kdy budou práce povolené, dorazit přes 13,5 milionu. „Budeme očekávat až nám přijdou a doufáme, že průzkumy budou trvat co nejdéle," reagoval starosta Rudíkova Zdeněk Souček na to, že pracím už nic nebrání.

Jiná situace panovala loni. Kromě nesouhlasu Cally totiž ministerstvo evidovalo i odvolání Rudíkova, Budišova, Náramče, Hodova a Rohů. Obce však svůj názor po ustanovení nových zastupitelstev vzešlých z říjnových voleb změnily a odvolání stáhly.

Celý proces výběru lokality a stanovování průzkumných území a jejich povolování ze strany Ministerstva životního prostředí ukázal pravdu na obou stranách. Starosta Rudíkova zastává názor, že obec se nemá geologickým průzkumům jak bránit, protože zásahy do zemské kúry jsou v gesci státních úřadů. Proto chce pro obec i lokalitu vyjednat navýšení kompenzací. „V případě, že by také Calla, stejně jako obce, své odvolání stáhla, mohli jsme peníze dostat už za loňský rok," poznamenal Zdeněk Souček.

Zpětně s ním souhlasí mluvčí Ministerstva životního prostředí Jana Taušová. „Pokud by se obce či občanská sdružení proti rozhodnutí ministerstva neodvolaly, bylo by správní řízení ukončeno do konce roku 2014," potvrdila.

O nás, bez nás

Pravdu ale mají i Součkovi oponenti. Bývalá starostka Rudíkova Jana Nožičková chtěla bojovat všemi dostupnými prostředky, i když si uvědomovala, že proces výběru lokality pro hlubinný sklad tím změní jen těžko. „Je alarmující, že ministerstvo rozhodlo i přes odvolání Cally. Naplňuje se tím to, co jsem říkala už dříve: Věci kolem průzkumů se dějí o nás, bez nás. A nic na tom nezmění to, jestli si vezmeme peníze nebo budeme chtít ještě víc," mínila.

Také předseda spolku Zdravý domov Vysočina Oldřich Svoboda, který již dříve apeloval na obce, aby svá odvolání nestahovaly, se současným rudíkovským starostou příliš nesouhlasí. „Víme, že veškerý odpor je z pohledu státu a SÚRAO překonatelný. My se nechceme s nikým hádat, jen nechceme být lokalitou, která bude preferována. Podle nás totiž existuje riziko, že úložiště vznikne tam, kde bude nejmenší odpor," upozornil.

S jeho tvrzením však nekoresponduje rozhodnutí rozkladové komise ministerstva. Ta totiž ve stejném časovém horizontu rozhodla nejen o Horce, kde se zabývala pouze odvoláním Cally, ale také v jihočeských lokalitách Čihadlo a Magdaléna a Čertovce na hranici Plzeňského a Ústeckého kraje, nehledě na to, že se v nich kromě Cally odvolaly také některé dotčené obce.