Pokud do sebe zapadne několik rozhodujících faktorů, může v budoucnu nedaleko současné Jaderné elektrárny Dukovany vzniknout hluboký důl. „Oblast zkoumáme, abychom vymezili, zda je vhodná pro budoucí hlubinné úložiště vysoce radioaktivního odpadu,“ říká Jiří Slovák, ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO).

Jak jste v té lokalitě dlouho?

To je projekt, který byl zahájen v roce 2015. Chodí tam geologové, dělaly se nějaké profily, zkoumaly se dokumenty, protože Česká republika je z hlediska geologie poměrně dobře prozkoumaná. Až na nějaké opravdu výjimky. Existuje dost podkladů v geologických archivech, existují hluboké vrty z minulosti. V lokalitě EDU západ se dopřesňovalo, co už bylo známo.

Ověřovací zjištění dopadla jak?

Zatím ještě nemáme úplně oponované výsledky, protože je to geologický výzkum, který musí skončit odbornou oponenturou. Jakmile výsledky budeme mít, budeme se rozhodovat, jak v tomto území pokračovat.

Avizovali jste, že únor 2018 je datum, kdy výsledky budete prezentovat veřejnosti.

Ano, tak to je.

A tušíte už, jaký výsledek sdělíte? Bude to ten, že lokalita, které říkáte EDU západ, bude zařazena mezi ty, jež stát zajímají a uskuteční se v nich další průzkum?

Vypadá to tak. S tímto cílem jsme do toho vstupovali. Od začátku jsme předpokládali, že v území EDU západ vhodné území nalezneme. Průzkumnými pracemi jsme si to jen ověřovali.

Po únoru bude následovat co?

Budeme i tuto oblast vyhodnocovat, k dosud vytipovaným sedmi lokalitám zřejmě přiřadíme další dvě (poblíž českých jaderných elektráren, tedy i EDU západ – pozn. red.) ve smyslu, že tam je realizovatelné úložiště. Jsou tam dosažitelné požadavky na bezpečnost. A je tam nějaký názor dotčené veřejnosti včetně dopadů do socioekonomické oblasti.

Ptal už se na území EDU západ někdo veřejnosti na její názor?

Probíhal v ní výzkum veřejného mínění. Najatá firma PPM Factum Research sebrala všechna data a ta vyhodnocuje.

Zatím tedy nevíte, zda je veřejnost úložišti u Dukovan nakloněna či ne?

Nechci předjímat výsledek setření, přirozeně jsme v kontaktu s tou firmou, máme nějaké informace, ale zase – je to výzkum, má to nějaké náležitosti, které je nutné ověřit oponenturou.

Výsledky výzkumu veřejného mínění budou kdy?

Směřujeme to, abychom je měli začátkem roku 2018 před rozhodováním, zda i v této oblasti budeme mít lokalitu pro průzkum.

A co když agentura odpoví, že v dotazníkovém šetření převládl negativní názor veřejnosti?

Podívejte se, naším cílem je mít dvě lokality, které vybereme někdy v roce 2022 a potom se bude rozhodovat, která je ta hlavní a která záložní. A kde se tedy do roku 2065 vybuduje hlubinné úložiště. Cílem je mít v roce 2022 stanoviska obcí, která budou taková, že nám umožní tam dále pracovat. Jinými slovy souhlasná. Proto s obcemi jednáme, snažíme se je informovat, o čem to je a podobně.

Informační mapka, kterou dotčené obecní úřady dostaly, znamená, že katastry, které jsou vybarveny zeleně, to jsou ty obce, po nichž se dosud pohybovali odborníci a sbírali data, je to tak?

Ano. A provádějí geofyzikální měření. Protože geofyzikální měření znamená akorát vstup na pozemky. Tam není třeba žádné vrtání.

Obce v oblasti EDU západ už dostaly nějakou kompenzaci za to, že na jejich území vstoupili geologové?

Ne, nedostaly. Finanční kompenzace jsou vázané na stanovené průzkumné území. Tady ještě není stanoveno. Stanovuje se právě zmiňovaným předběžným průzkumem. Až nabude právní moc, budou obcím náležet kompenzace.

Jak velké?

Je to dnes 600 tisíc korun ročně na každou obec, v jejímž katastru bylo stanoveno průzkumné území a nabylo právní moci. A plus 40 haléřů z každého metru čtverečního, zasahujícího do katastru.

V lokalitě EDU západ se to bude dotýkat kolika obcí?

To zatím nemůžu říct. Protože je tam navíc uprostřed oblasti zlom, který v každém případě bude mimo potenciální zájem, Ale zase z hlediska průzkumu bude zájem ho zkoumat. Ten zlom totiž shodou okolností vytipované území rozděluje na severní a jižní část.

Ale bavíme se o obcích jako jsou Jaroměřice nad Rokytnou, Lipník, Dolní Vilémovice a okolí, že?

Ano, je to tak. A směr na sever. Dotčené obce jsou o tom informovány, proč na jejich území jsme.

Abych tomu rozuměla správě, nyní se pohybujete v katastrech nějakého počtu obcí, ovšem průzkumné území nakonec bude stanoveno u menšího počtu obcí, že?

To v každém případě.