Pro budoucí uplatnění v oblastech průmyslu, stavebnictví, ve službách, zemědělství a lesnictví i v uměleckých řemeslech aktuálně krajské školy nabízí ke studiu 47 oborů. „Vzhledem k tomu, že přihlášky ke studiu na středních školách přijímají jejich ředitelé až do poloviny března, je ještě předčasné hodnotit zájem žáků o konkrétní zaměření a obory. Z našich statistik je ale zřejmé, že řemesla jsou živá a žáci devátých ročníků mají k dispozici zhruba 2 500 volných míst učebních oborů," informovala radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jana Fialová.

Šedesátistránková brožura vznikla jako výsledek spolupráce Kraje Vysočina a všech krajských odborných středních škol. U každého oboru je stručný popis studia, informace o budoucím uplatnění a úplný přehled konkrétních škol, které obor ke studiu nabízejí. „Díky tomuto přehledu mají deváťáci možnost vybírat například z netradičních oborů železničář, aranžér nebo operátor skladování. V nabídce stále zůstává i obor jemný mechanik hodinář," upozorňuje Jana Fialová.

Průvodce nabídkou učebních oborů bude k dispozici na všech doprovodných akcích, které Kraj Vysočina připravil k takzvanému Roku řemesel na území regionu. Na Třebíčsku to bude například na soutěži učňů oboru instalatér, která se uskuteční v úterý 22. března na Střední škole stavební v Třebíči.