Nový kruhový objezd začnou stavět v červnu. „Došlo k posunutí termínu na vybudování křižovatky, protože končila udržitelnost na vybudování komunikace směrem do Pocoucova a protože se do této komunikace částečně zasáhne, tak proto se realizuje až nyní. Konkrétně akce proběhne v rozmezí od 21. června až do 24. září letošního roku. Co se týče nákladů, ty se pohybují zhruba okolo deseti a půl milionu korun,“ informoval starosta města Pavel Pacal.

Vybudování okružní křižovatky namísto křižovatky klasické byla podmínka Policie České republiky pro budoucí stoprocentní fungování. „Je to logické, nejenom směrem k té průmyslové zóně, ale i směrem na druhou stranu, kde se nachází lokalita, směrem k novému hřbitovu, která je podle územního plánu určena rovněž k zastavění,“ doplnil Pavel Pacal.

Okružní křižovatku postaví město ve spolupráci s Krajem Vysočina. „Na základě dohod ji bude téměř celou realizovat město Třebíč, kraj se bude podílet realizací asfaltových vrstev na kruhovém objezdu a na přilehlých úsecích silnice II/360,“ uvedla krajská mluvčí Eva Neuwirthová.

V průmyslové zóně jsou všechny pozemky již vyprodané. Město proto pokračuje s výkupem pozemků ve druhé lokalitě – Rafaelova II. „Aktuálně máme vykoupenou podstatnou část těch pozemků. Momentálně se řeší zpracování studie, která by nám ukázala, jakým způsobem může být tato lokalita řešena. Jakmile ji budeme mít hotovou k dispozici, pustíme se do dalšího stupně. Tím bude zajištění projektové dokumentace, tak abychom mohli začít se síťováním,“ vysvětlil Pavel Pacal.

Kdy by se v zóně Rafaelova II. mohlo začít stavět zatím není jisté. „ Je to trošku věštění z křišťálové koule, ale pokud vše půjde dobře, tak by letos mohla vzniknout územní studie a v příštím roce bychom rádi získali územní rozhodnutí a případně i stavební povolení. V roce 2023 bychom mohli začít se síťováním a mohl by začít i prodej prvních pozemků,“ nastínil starosta Třebíče.