Kraj Vysočina plánuje rozšířit jednu z budov a vedlejší koridor rozšířit o přístavbu. Do konce roku by měla vzniknout projektová dokumentace k celkem čtyřem kmenovým učebnám, kabinetům, laboratořím a zázemí. „V nové přístavbě vzniknou učebny pro velmi žádané obory průmyslové školy. Poptávka je po Informačních technologiích, Energetice, Průmyslové automatizaci nebo Technickém lyceu. Předpokládáme, že i v souvislosti s výstavbou nového jaderného zdroje v Dukovanech bude zájem o vzdělávání tohoto typu i nadále růst,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jan Břížďala.

Gamnázium Třebíč.
Střední školy v Třebíči se promění. Získají nové obory, budovu i název

Přístavba se bude týkat budovy V a koridoru, který ji propojuje s budovou A. Tato část školy stojí v blízkosti vjezdu z Míčovy ulice. „Na dvoupodlažní budově V plánujeme jednopatrovou nadstavbu a nad koridorem propojujícím V s částí A by měla vzniknout další dvě patra,“ nastínil radní Kraje Vysočina pro oblast majetku Karel Janoušek. Podle něj se předpokládaná cena stavebních prací pohybuje kolem pětasedmdesáti milionů korun. Projektovou dokumentaci by kraj chtěl dokončit ještě letos. Samotná výstavba by pak mohla být zahájena na jaře příštího roku.

V prvním poschodí budovy V by vznikne studovna, knihovna, relaxační zóna pro žáky a také strojovna vytápění a vzduchotechniky. „V nástavbě nad koridorem počítáme s vybudováním kmenových učeben, včetně venkovního výukového prostoru, chodby propojující objekty V s A a výtahu. Ve třetím patře nové nadstavby budou rovněž situovány učebny, laboratoře, kabinety a potřebné zázemí,“ vyjmenoval Karel Janoušek.

Čtyři nové kmenové učebny nabídnou místa až pro sto dvacet žáků. V laboratoři bude dalších dvacet míst.