„Pod současnou dlažbou, respektive její kamennou předchůdkyní z minulého století se téměř okamžitě nachází původní povrchy středověkého náměstí. Tvořily je především plošné odpadní a komunikační vrstvy," uvedl vedoucí archeologického výzkumu Aleš Hoch.

„Objevili jsme několik úseků pozdně středověké až raně novověké kamenné kanalizace, novověké větvě dřevěných vodovodů, pozůstatky nadzemních staveb v podobě kůlových konstrukcí a kamenný základ pro nadzemní dřevěnou stavbu, pravděpodobně šlo o krám,“ popsal Hoch.

Archeologové odkryli také konstrukci, připomínající pec, která je starší než Třebíč samotná. „ V prostoru blíže radnici byl odkryt relikt ploché kamenné konstrukce, nejspíš šlo o pec. Pochází z doby před vznikem vlastního města, mluvíme tedy zhruba o období konce dvanáctého a první polovině třináctého století,“ zamýšlel se Hoch.

Vírská přehrada a její okolí.
Kvalitu vody ve vodních nádržích může ovlivnit kůrovec. Kraj pošle peníze

Přibyly také menší poklady. „Z posledních artefaktů, které ke sbírce přibyly, je to například nožík s dřevěnou rukojetí ze 14. století, prsten, datovaný do 1. poloviny 14. století nebo vodovodní potrubí, pravděpodobně z 16. – 18. století,“ prozradil starosta Třebíče Pavel Pacal.

Jakmile archeologický průzkum skončí, všechny předměty vystaví radnice veřejnosti. „Nálezy chceme vystavit v prostorách třebíčského muzea. Dohodli jsme se, že výstava pro veřejnost potrvá minimálně půl roku,“ uvedl Pacal.

Mezi dalšími artefakty, které výzkumníci objevili jsou kromě keramického materiálu a zvířecích kostí například podkovy, nože, hřeby, jehly, rybářské háčky, misky, lžičky, části obuvi, šperky nebo mince.