Po černobylské havárii se dohodli provozovatelé všech jaderných elektráren ve světě, že se minimálně jedenkrát za šest let dobrovolně podrobí kontrolní misi WANO. Zástupci této organizace dopodrobna zkontrolují chod všech zařízení. Chce-li si elektrárna udržet svůj kredit, musí odstranit případné nedostatky, které inspektoři objeví a přizpůsobí své chování jejich požadavkům. Přestože k pravidlům odborníků z WANO patří naprostá diskrétnost, dukovanští budou o prověrkách informovat.