Ve čtvrtek večer pořádá v Třebíči veřejnou diskusi, na které chtějí právníci Transparency International pohovořit o hospodaření města s majetkem, rozhodování radních a přístupu k informacím. Beseda se koná 3. dubna v 18 hodin a malém sále Národního domu na Karlově náměstí.

Transparency International zkoumala prodej městských pozemků na Vídeňském rybníce, na kterém realitní kancelář vydělala nejméně 20 milionů korun. Právníci organizace došli k závěru, že kupní smlouvy, uzavřené mezi městem Třebíč a realitní kanceláří Lima Real, jsou neplatné. Hodlají proto podat trestní oznámení a dávají podnět státnímu zastupitelství k zahájení stíhání.

Transparency International (TI) je mezinárodní nezisková nevládní organizace. Bojuje proti korupci, kterou definuje jako zneužití postavení k vlastnímu prospěchu. Posláním TI je usilovat o snižování míry korupce v ČR.