Právníci této mezinárodní organizace hodlají podat trestní oznámení. Domnívají se totiž, že kupní smlouvy, uzavřené mezi městem Třebíč a realitní kanceláří Lima Real jsou neplatné. „Náš právní názor se opírá o fakt, že pozemek byl rozdělen. A označen dvěma katastrálními čísly. Nebyla jedna kupní smlouva, ale dvě,“ řekla Deníku Katarína Oboňová z Transparency International.

Vedení města již dříve označilo nabídku Limy Real za nejvýhodnější a průběh prodeje jako čistý a průhledný. „Myslím, že k pochybení nedošlo, názor mám neměnný,“ reagoval včera starosta Ivo Uher.

Majitel realitní kanceláře Martin Běhal věc komentoval stručně. „Nevím, čí je to problém, ale můj ne,“ řekl pouze. Lidé z Transparency International se hodlají zároveň obrátit na odbor dozoru kontroly ministerstva vnitra a dávají podnět státnímu zastupitelství k zahájení stíhání.

„Státní zástupce může podat žalobu na neplatnost právního úkonu ve veřejném zájmu. Ta nemůže být zamítnuta, soud se jí musí zabývat,“ vysvětlila Oboňová. Transparency International chce se svými závěry seznámit i obyvatele Třebíče.

Pořádá proto veřejnou besedu. Koná se v třebíčském Národním domě ve čtvrtek 3. dubna v 18 hodin. „Debatu pořádáme proto, abychom mohli odpovídat na otázky,“ objasnila Katarína Oboňová. Zda se zúčastní i vedení města, není zatím jisté. „Předpokládám, že se tam někdo ukáže. Víme to ale ode dneška a ještě jsme se nemohli sejít a domluvit se,“ sdělil starosta Uher.

Kupní smlouvy na prodej pozemků pro výstavbu supermarketů podepisovali v průběhu let 2006 a 2007 starostové Miloš Mašek a Ivo Uher. Lima Real získala celkem tři hektary pozemků a se ziskem je prodala. Městské zastupitelstvo schvalovalo prodej pouze cca 2,4 hektaru.

Transparency International (TI) je mezinárodní nezisková nevládní organizace. Bojuje proti korupci, kterou definuje jako zneužití postavení k vlastnímu prospěchu. Posláním TI je usilovat o snižování míry korupce v ČR.