U třebíčského sokolského stadionu stojí značka upozorňující na stezku pro pěší a pro cyklisty. O kus dál ale stezka pro cyklisty mizí a dále pokračuje jen lávka pro pěší upevněná na železničním mostě přes Libušino údolí. „A když tu lávku s kolem přejedu, tak je mi to stejně k ničemu,“ doplnil Štěpán Hobza, který bydlí v třebíčské čtvrti Horka-Domky.

Železniční most v Třebíči je velmi vysoký, klene se čtyřicet metrů nad údolím. To je hlavní překážkou mezi čtvrtí Borovina a „Domky“. „Na borovinské straně cesta víceméně končí. Lze jít buď dolů po chodnících a schodech, nebo neoficiální stezkou po náspu. Na něj se s kolem škrábe dost těžko, zvlášť když je mokro. Jsou odvážlivci, kteří na kole jezdí přímo po tom uzoučkém chodníku na železničním mostě, čímž se dostanou nad násep. To je ale jednak zakázané a jednak je to fakt hazard. Anebo se holt musí jet velkou oklikou a k tomu ještě ztratit mnoho výškových metrů,“ shrnul současné možnosti Hobza.

Nerudova ulice v Třebíči
Oprava Nerudovy ulice v Třebíči bude stát o miliony méně. Firmy chtějí zakázky

Existuje ale ještě jedna varianta. Zatím však jen na papíru v podobě takzvané koordinační situace stavby. Na ní je zakreslený most, ze kterého na borovinské straně ústí cyklostezka do tunelu pod násep. Odtud vede k Bartuškově ulici. „Tato myšlenka je relativně nová, z roku 2020. O této možnosti uvažujeme jako o součásti sítě cyklostezek. Co všechno by to obnášelo, ale ukáže až další stupeň projektové dokumentace,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.

Na webu města lze dohledat Plán udržitelné městské mobility, který ve své návrhové části obsahuje i mapu se sítí stávajících i plánovaných cyklostezek v Třebíči. Ta přes most a následně dále do Boroviny je zde zaznamenaná zelenou barvou, tedy společnou pro pěší i cyklisty. „Překročení železničního viaduktu bude v budoucnu řešeno podchodem pro chodce a cyklisty pod viaduktem tak, aby nedocházelo k velmi rizikovým překonáváním železniční tratě, jak je tomu v současné době. V rámci železničního viaduktu by mohla fungovat stezka pro chodce s možností vjezdu cyklistů,“ lze si přečíst v detailnějším popisu.

Plán udržitelné městské mobility /ZDE/

Podle sdělení města se už asi před dvaceti lety uvažovalo o cyklostezce mezi borovinským nádražím a „Domky“. Ta opravdu počítala s tím, že by cyklisté mohli po lávce podél mostu jezdit. Správa železnic proti tomu prý tehdy nic nenamítala. „Tuto otázku bychom museli samozřejmě znovu otevřít,“ připustil vedoucí odboru dopravy Aleš Kratina.

I kdyby ale cyklisté museli kolo po lávce vést, bylo by to pro ně značné usnadnění. A nejen pro ně. Jsou zde ještě další skupiny obyvatel, jimž by tato spojka pomohla. „Určitě vozíčkáři a hůře pohybliví a také my, maminky s kočárky. Okolí Libušina údolí je přímo ideální k procházkám, ale ten násep je prakticky nepřekonatelná překážka. Buď sejdu s kočárkem dost krkolomně o něco níže. Tam je cestička po vrstevnici údolí, ale nepříliš vhodná k vození kočárku. Nebo lze jít ke Kanciborku. Ale Borovinu tím mám pořád z ruky. Takhle by stačilo projít tím tunelem a jsem v Borovině,“ uvedla novopečená maminka Alena Slabá.