„Pro naši firmu ADW je to první bioplynová stanice,“ uvedl spolumajitel firmy Miroslav Anděl.

Nová bioplynová stanice zpracovává především kukuřičnou siláž a likviduje se v ní odpad z živočišné produkce, zejména kravský hnůj. Vyrábí elektrickou energii, teplo a jako vedlejší produkt kvalitní hnojivo, které se vrací zpět na pole. Stanice denně může zpracovat až 32 tun hnoje a 25 tun kukuřičné siláže.

Do budoucna firma plánuje užší spolupráci s obcí. Potvrdila to i slova starosty Lesonic Jiří Šálek: „Máme poměrně velké množství obecních budov a náklady na energii jsou nezanedbatelnou finanční položku. Využití tepla z bioplynové stanice by byla další možnost vzájemné spolupráce.“