Při jednotlivých zastaveních farář připomněl Ježíšovo utrpení na cestě k ukřižování, zároveň se však vždy snažil o paralelu s všedním lidským životem. Procesí na Kalvárii bylo obnoveno po několika desítkách let. V minulosti totiž byla cesta poničena a opravena byla až v roce 2014. Křížovou cestu tvoří čtrnáct kamenných kapliček, které mají na soklu upevněnou obdélnou kamennou desku s mělkou nikou pro pašijový výjev a na vrcholu vysoký kamenný kříž.

Původní zastavení z roku 1926 byla časem poražena a rozlámána. Roku 2014 byla cesta obnovena, nová zastavení zhotovil kamenosochař Josef Máca z Kališť. Opravený areál křížové cesty byl slavnostně vysvěcen 27. září 2014, tehdy mu žehnali stonařovský farář Pavel Horký a farář z Neuburgu nad Dunajem Dieter Lang. Německý farář, jehož matka pocházela ze Stonařova, zemřel čtrnáct dní po svěcení, ten stonařovský zemřel začátkem ledna 2015. Křížek na vrcholu nese na desce připomínku na oba faráře.