Jak dlouho potíže potrvají, je v těchto dnech těžké odhadnout. V Opatově i v Předíně lidé musejí pro pitnou vodu k cisternám, problémy trvají od poloviny června. Ve Štěměchách vodárenská nouzově zásobuje tamní vodojem.

200 milimetrů za měsíc

Netradičně hodně pršelo, k tomu je terén nad prameništěm rozježděný od kamionů, co vozí klády z vykáceného lesa. „Pro ilustraci – za měsíc v té oblasti spadlo celkem dvě stě milimetrů srážek. Prameniště poskytuje povrchovou vodu, která jde přes opatovskou úpravnu do vodovodu. Jenže technologie úpravny není konstruovaná na typ znečištění, které se nyní objevilo,“ uvedl Jaroslav Hedbávný, ředitel třebíčské divize Vodárenské akciové společnosti, která se o opatovský vodovod stará.

Při deštích se do vody dostaly takzvané huminové látky. „Jsou přítomny v rašelinném podloží a projevují se žlutavým zbarvením vody. Obecně jsou těžko upravitelné a technologie úpravny vody v Opatově, navržená pro odstraňování železa a manganu, je snižuje jen v malé míře,“ vysvětlila technoložka Zdeňka Vaňková.

Teď vodárenská zkusí vodu čistit přes aktivní uhlí, jako to dělají v úpravně vody ve Štítarech, kudy proudí surová povrchová voda z Vranovské přehrady. Situaci může zlepšit i konec velkých dešťů. Přesný termín, kdy z kohoutku poteče lidem na Opatovsku čistá pitná voda, však odborníci nedokážou odhadnout.

Tři vrty

U Opatova jsou z nedávné minulosti tři zkušební vrty, které vodárenská nechala udělat v době sucha, aby zjistila, zda je možné najít záložní zdroj pitné vody, kdyby prameniště vyschla. Vrty by po dokončení a napojení na sdružený vodovod mohly sloužit jako zdroj. „Jenže to není na lusknutí prstů. Je nutné udělat projekt, vyřídit všechna povolení, zajistit peníze na stavbu. Vrty jsou kilometr od nejbližší elektřiny. I to hraje roli. Viděl bych to nejméně na dva roky, ne-li více, než by to bylo hotové,“ vysvětlil ředitel Hedbávný.

Do té doby se lidé ve třech vsích musí obrnit trpělivostí. Musí doufat, že tak velké lijáky už nepřijdou a že opatovská úpravna vody bude „umět“ poprat se i s nečistotami, které se nově objevují ve velké míře.